Krovinių vežimo keliais licencijavimas

Net ir turint patirties krovinių vežimo sferoje, savarankiška tokios veiklos pradžia sukelia nemažai klausimų. Glaustai aptarsime esmines krovinių vežimo už atlygį veiklos licencijavimo sąlygas.

Ar kroviniams vežti reikalinga licencija?

Taip, faktiškai visas krovinių vežimas tiek tarptautiniais maršrutais, tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai vežama krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos – licencijuojamas. Krovinių vežimo veikla, jei vežėjas neturi galiojančios licencijos (jos kopijos) arba jos galiojimas sustabdytas, – draudžiama.

Kada licencija nereikalinga?

Licencijos nereikia:

 • universaliųjų pašto paslaugų teikėjams, vežantiems pašto siuntas;
 • vežant sugadintas ir avarijas patyrusias transporto priemones;
 • vežant vaistus (vaistinius preparatus), prietaisus, įrenginius ir kitus gaminius, reikalingus pirmajai medicinos pagalbai teikti atliekant gelbėjimo darbus, ypač stichinių nelaimių atveju;
 • krovinių vežimui motorinėmis transporto priemonėmis, kai pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, leidžiama masė neviršija 3,5 tonų;
 • taip pat krovinių vežimui, jei laikomasi šių sąlygų: a) vežamas krovinys yra įmonės nuosavybė arba yra tos įmonės parduotas, nupirktas, išnuomotas, išsinuomotas, pagamintas, išgautas, apdorotas ar pataisytas; b) reiso tikslas yra krovinio vežimas savo reikmėms į ar iš įmonės arba jo judėjimas įmonėje arba už jos ribų; c) krovinį vežančias motorines transporto priemones vairuoja pagal sutartinę prievolę įmonės įdarbintas ar jai suteiktas personalas; d) krovinį vežančios transporto priemonės yra įmonės nuosavybė, yra įsigytos išsimokėtinai ar išsinuomotos, laikantis 2006-01-18 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/1/EB nustatytų sąlygų; ir e) toks vežimas yra tik pagalbinė įmonės veikla.

Kokie reikalavimai keliami licenciją pageidaujančiam gauti vežėjui?

Norintis gauti licenciją vežėjas privalo atitikti šiuos kriterijus:

 • turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje;
 • būti tinkamos finansinės būklės. Kiekvienais metais fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys turi disponuoti nuosavu kapitalu, o viešojo sektoriaus subjektai – grynuoju turtu, kurių vertė ne mažesnė kaip 9 000 eurų, kai naudojama tik vieną kelių transporto priemonė, ir po 5 000 eurų už kiekvieną papildomai naudojamą kelių transporto priemonę;
 • būti nepriekaištingos reputacijos (šis reikalavimas taikomas ir vežėjo vadovui bei transporto vadybininkui) -, t.y. jie nebuvo teisti už sunkius nusikaltimus arba jiems nebuvo taikoma sankcija už sunkius Bendrijos taisyklių pažeidimus, susijusius su krovinių vežimo veikla (nesilaikymas reikalavimų dėl vairavimo ir poilsio laiko, leistino didžiausio transporto priemonės svorio ir matmenų, vairuotojų kvalifikacijos, techninės transporto priemonių būklės ir pan.);
 • transporto vadybininkas turi būti išlaikęs profesinės kompetencijos egzaminą.

Vežėjas, be kita ko, privalo turėti nuosavybės teise arba valdyti kitais teisėtais pagrindais:

 • krovinių gabenimo veiklai naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą su asfalto, betono, grindinio ar žvyro danga, kuri negali būti gatvė ar daugiabučio gyvenamojo namo kiemas;
 • reikalavimus atitinkančią buveinę – vežėjo valdymo centrą – patalpą, kurios išplanavimas ir įranga būtų pritaikyti klientams aptarnauti ir dokumentams, susijusiems su krovinių vežimu, tvarkyti ir nustatytą laiką saugoti;

Visos vežėjo daiktinės teisės į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą ir vežėjo valdymo centrą turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

Išduota licencija – laikoma vežėjo gyvenamojoje vietoje ar buveinėje. Kiekvienai kelių transporto priemonei išduodama licencijos kopija, kuri laikoma kelių transporto priemonėje. Draudžiama vežti krovinius kelių transporto priemone už atlygį neturint galiojančios licencijos kopijos arba tuo atveju, kai licencijos kopijos galiojimas sustabdytas. Licencijos kopija išduodama konkrečiai transporto priemonei ir negali būti naudojama kitai kelių transporto priemonei. Priekaboms ir puspriekabėms licencijų kopijų nereikia. Pažymėtina, kad kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, ir neterminuotai arba laikinai, kai kelių transporto priemonės valdymo terminas apribotas kelių transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.

Kur reikėtų kreiptis dėl licencijos išdavimo?

Dėl licencijos ar jos kopijos išdavimo vežėjas turėtų kreiptis į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos.

Kokius dokumentus reikia pateikti dėl licencijos išdavimo?

Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, turi pateikti:

 • nustatytos formos prašymą;
 • asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją (jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo);
 • vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
 • dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę. Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys pateikia metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją, viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją, fiziniai asmenys – nuosavo kapitalo ataskaitą;
 • jei vežėjo vadovas ir (ar) transporto vadybininkas anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį dokumentą – paprastai kompetentingų institucijų išduotą pažymą, jog konketus asmuo (ne)buvo patrauktas administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn;
 • asmens reputacijos anketą;
 • pažymą apie teistumą (neteistumą);
 • transporto vadybininko darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
 • teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
 • teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.

Kiek laiko galioja licencija?

Licencijos išduodamos dešimčiai metų. Tuo tarpu licencijos kopijos išduodamos tik iki licencijos galiojimo laiko pabaigos. Licencijos galiojimą pratęsiant išduodama nauja licencija.

Per kiek laiko išduodama licencija?
Licencija išduodama per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje. Tokiomis pat sąlygomis išsprendžiamas ir licencijos pratęsimo ar atsisakymo licenciją išduoti/pratęsti (nurodžius priežastis raštu) klausimas.

Žymos: , , , , , ,

Šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisė

Šeimos ir paveldėjimo teisė apima vedybų, skyrybų, santuokoje įgyto turto padalijimo ir santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartis bei klausimus dėl mirusio asmens palikto turto paveldėjimo. Mes padedame paruošti, sudaryti ir įregistruoti tokias sutartis. Konsultuojame savo klientus visais šeimos ir paveldėjimo teisės klausimais. Kokiais šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisės klausimais suteiksime jums konsultacijas? Planuojant sudaryti santuoką […]

Plačiau

Ne laiku išduotos tachografo kortelės – ar galima gauti kompensaciją?

Advokatas Mindaugas Šimkūnas su žurnalistu Vadim Volovoj kalbėjosi apie situaciją, kai 2023 m. dėl Lietuvos transporto saugos administracijos uždelsimo išduoti naujos kartos tachografo korteles Lietuvos vežėjai galėjo patirti nuostolių, kas tokius nuostolius galėtų sudaryti, kaip juos apskaičiuoti, taip pat kam ir kokiu būdu būtų galima pareikšti reikalavimus dėl tokių nuostolių atlyginimo. Kviečiame susipažinti su Lietuvos vežėjų sąjungos inetnetinėje svetainėje https://vezejas.eu patalpintu straipsniu šia tema.

Plačiau

Nupirkote naudotą transporto priemonę ir pastebėjote, kad ji turi defektų? Sužinokite, ko galite reikalauti iš pardavėjo

Ar privaloma pirkėjui prieš įsigyjant naudotą transporto priemonę patikrinti jos techninę būklę (kokybę)? Yra situacijų, kai pardavęs netinkamos kokybės transporto priemonę, pardavėjas nėra atsakingas už jos defektus. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pareigą perduoti tinkamą prekę nevykdymo, jeigu įrodo, kad sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tai, jog daiktai neatitinka sutarties ar įprastų reikalavimų.

Plačiau
Žemėlapis