Vežėjų ir ekspeditorių teisių apsauga gabenant krovinius kelių transportu

Data ir laikas: 2017-11-29 10:00 - 2017-11-29 12:00
Vieta: Vilnius

2017.11.29 Vilniaus Gedimino technikos universitete Transporto inžinerijos fakultete advokatas Mindaugas Šimkūnas skaitė atvirą paskaitą transporto inžinerinės ekonomikos ir logistikos studijų programos studentams tema “Vežėjų ir ekspeditorių teisių apsauga gabenant krovinius kelių transportu”. Paskaitoje aptarta daugelis krovinių vežimo sutartinių teisinių aspektų, pasidalinta teismine praktika transporto srityje. Buvo aptartos vežimo ir ekspedijavimo sutarčių sąlygos, vežėjų ir siuntėjų teisės ir pareigos pakraunat bei iškraunant krovinius, siuntėjo instrukcijų, gavėjo reklamacijų bei pretenzijų teikimo tvarka. Paskaitoje kalbėta apie CMR konvencijos imperatyvumą, vežėjo atsakomybės ribas, vežėjo atsakomybę šalinančius ypatingos rizikos faktorius, ieškinio senaties terminus. Pranešėjas kalbėjo apie vežėjo, ekspeditoriaus, multimodalinio vežimo operatoriaus statuso skirtumus, trumpai aptarė vežėjo civilinės atsakomybės draudimą, kitų nei kelių transporto rūšių teisinį reglamentavimą. Pranešėjas su studentais pasidalino ilgamete savo patirtimi transporto teisės srityje bei atsakė į studentų klausimus.

Seminaras “Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė”

2019 m. lapkričio 28 d. įvyko Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos LINEKA kartu su advokato Mindaugo Šimkūno ir partnerių kontora VERUM organizuotas seminaras “Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė”. Seminaro metu Asociacijos “LINEKA” nariai buvo supažindinti su krovinio vežimo ir ekspedijavimo sutarčių atribojimo aspektais, vežimo sutarties sudarymo probleminiais klausimais, važtaraščio […]

Plačiau

Ekspeditoriai aiškinosi SENT įgyvendinimo ypatumus

Seminaro metu Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos “LINEKA” nariai (kiti užsiregistravę dalyviai) supažindinti su Lenkijos Respublikos prekių pervežimo keliais stebėsenos sistemos įstatymu (toliau – Įstatymas), jo įgyvendinimo ypatumais vežėjams, ekspeditoriams.

Plačiau

Tinkamas asmens duomenų tvarkymas transporto įmonėje (praktiniai aspektai)

Seminaro metu “LINEKA” nariai supažindinti su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), jo įgyvendinimo ypatumais transporto įmonėje.

Plačiau
Žemėlapis