Bankroto ir restruktūrizavimo teisė

Atstovavimas bankroto ir restruktūrizavimo bylose, procesuose.

Bankroto ir restruktūrizavimo teisė

Jau daugelį metų konsultuojame klientus įvairiais įmonių bankroto ir restruktūrizavimo klausimais, rengiame su tuo susijusius teisinius dokumentus, atstovaujame kreditoriams susirinkimuose bei teismuose. Taip pat konsultuojame įmones, ketinančias restruktūrizuoti įmonę. Teikiame konsultacijas ir fizinių asmenų bankroto klausimais, parengiame procesinius dokumentus.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • pranešimų apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo rengimas;
 • pareiškimų teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir kitų procesinių dokumentų rengimas;
 • įmonių, kreditorių, skolininkų, akcininkų, įmonių vadovų, valdymo organų ir kitų suinteresuotų asmenų atstovavimas įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procese (teisme, įmonės dalyvių susirinkimuose, kreditorių susirinkimuose ar komitete);
 • ieškinių dėl sandorių, priešingų bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, pareiškimas;
 • juridinio asmens dalyvio baudžiamosios atsakomybės klausimai (ikiteisminio tyrimo inicijavimas, skolininko veikloje atskleidus nusikalstamos veikos požymių – nusikalstamo bankroto, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir kt.).
Patirtis:
 • Konsultavome klientą fizinio asmens nemokumo nustatymo, fizinio asmens bankroto procedūrų, plano projekto parengimo klausimais.
 • Sėkmingai atstovavome bankrutuojančią įmonę prieš buvusį įmonės vadovą dėl įmonei padarytų nuostolių, netinkamai organizavus įmonės veiklą, neperdavus bankroto administratoriui įmonės turto, panaudojus įmonės turtą ne įmonės interesais, priteisimo. Ginčo suma - apie 300 tūkst. LTL.
 • Rengėme procesinius dokumentus, teisme vedėme bankrutuojančios įmonės bylą prieš buvusį įmonės vadovą dėl kreditorių teises pažeidžiančio sandorio nuginčijimo, restitucijos taikymo, nukreipiant kreditorių išieškojimą į buvusio įmonės vadovo pagal sandorį įgytas pinigines lėšas. Ginčo suma - apie 215 tūkst. LTL.
 • Sėkmingai atstovavome klientui teisminiame procese prieš buvusį skolininko vadovą dėl nuostolių priteisimo. Ginčo suma - apie 25 tūkst. LTL.
 • Konsultavome metalo apdirbimo gamybos įmonę dėl skolininko vadovo, pavėlavusio įmonei iškelti bankroto bylą, asmeninės atsakomybės.
  • Teikėme ieškinius dėl bankroto bylų nemokiems skolininkams iškėlimo, administratoriaus skyrimo. Bankroto bylose buvo pareikšti ir sėkmingai palaikomi ieškiniai skolininkų administracijos vadovams dėl žalos kreditoriams atlyginimo.
Daugiau
Mažiau

Teisinės paslaugos ir konsultacijos visais su vietiniu bei tarptautiniu krovinių pervežimu susijusiais klausimais, sutarčių rengimas, atstovavimas klientams teismuose ir arbitražuose.

Kontoros teisininkai konsultuoja įvairiais draudimo teisės klausimais.

Konsultuojame įmonių ir komercinės teisės klausimais.

Žemėlapis