Teismo procesai, arbitražas, ginčų sprendimas

Taikos sutartys, skundai, ieškiniai, atsikirtimai ir paaiškinimai.

Teismo procesai, arbitražas, ginčų sprendimas

Esame sukaupę didelę patirtį teisinių ginčų sprendimo srityje, kurią įgijome atstovaudami savo klientams sudėtingose civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bylose. Ypatingą dėmesį skiriame parinkdami klientui tinkamiausią ir efektyviausią ginčo sprendimo būdą. Atsižvelgdami į kliento poreikius, rengiame taikos sutartis, skundus, ieškinius, atsikirtimus ir paaiškinimus, kitus teismo procese reikalingus dokumentus, taip pat tarpininkaujame ginčų sprendimo derybose.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • fizinių ir juridinių asmenų interesų gynyba;
 • konsultavimas parenkant tinkamus ginčų sprendimo būdus;
 • ginčų sprendimo, bylų vedimo strategijos planavimas, proceso veiksmų eigos bei ypatumų numatymas;
 • alternatyvūs ginčų sprendimo būdai: derybos, tarpininkavimas, taikinimo procedūros;kontrahentų susitikimų organizavimas, viso būtino aptarnavimo teikimas – korespondencijos siuntimas, vertimo paslaugos, patalpos deryboms, kitos priemonės, įgalinančios šalis susitarti taikiai;
 • atstovavimas ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose;
 • procesinių dokumentų (ieškinių, pareiškimų, prašymų, skundų) teismui rengimas;
 • kliento atstovavimas teisme, arbitraže;
 • atstovavimas civilinėse, administracinėse, šeimos, darbo, mokesčių, intelektinės nuosavybės teisės gynimo bylose, visų instancijų teismuose;
 • kreditorių interesų gynimas, actio Pauliana, netiesioginiai ieškiniai, įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylos;
 • arbitražinių susitarimų, arbitražinių išlygų, taikos sutarčių rengimas;
 • teismo išduoto vykdomojo dokumento pateikimas antstoliui vykdyti;
 • vykdomojo dokumento vykdymo kontrolė (ar areštuotas skolininko turtas, ar pateikti reikiami paklausimai apie skolininko turimą turtą ir kt.);
 • pagalba pripažįstant užsienio teismų ir arbitražų sprendimus.
Patirtis:
 • Sėkmingai atstovavome bankrutuojančią įmonę prieš buvusį įmonės vadovą dėl įmonei padarytų nuostolių, netinkamai organizavus įmonės veiklą, neperdavus bankroto administratoriui įmonės turto, panaudojus įmonės turtą ne įmonės interesais, priteisimo. Ginčo suma apie 300 tūkst. LTL.
 • Rengėme procesinius dokumentus, teisme vedėme bankrutuojančios įmonės bylą prieš buvusį įmonės vadovą dėl kreditorių teises pažeidžiančio sandorio nuginčijimo, restitucijos taikymo, nukreipiant kreditorių išieškojimą į buvusio įmonės vadovo pagal sandorį įgytas pinigines lėšas. Ginčo suma apie 215 tūkst. LTL.
 • Konsultavome metalo apdirbimo gamybos įmonę dėl skolininko vadovo, pavėlavusio įmonei iškelti bankroto bylą, asmeninės atsakomybės. Sėkmingai atstovavome klientą teisminiame procese prieš buvusį skolininko vadovą dėl nuostolių priteisimo (ginčo suma apie 25 tūkst. LTL).
 • Sėkmingai atstovavome iš bankrutuojančios įmonės debitorinį reikalavimą įgijusiam klientui teisminiame procese prieš Lietuvoje veikiantį skandinaviško kapitalo banką, neatsiskaičiusį su bankrutuojančia įmone už atliktus banko filialo pastato statybos darbus. Ginčo suma – apie 0,3 mln. LTL.
 • Sėkmingai atstovavome statybų bendrovei byloje prieš bankrutuojančią įmonę, kuri pareiškė ieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo, kai skola buvo sumokėta trečiajam asmeniui pagal reikalavimo perleidimo sutartį.
  • Teikėme ieškinius dėl bankroto bylų nemokiems skolininkams iškėlimo, administratoriaus skyrimo.
  • Konsultavome, rengėme procesinius dokumentus bylose dėl užmokesčio už krovinių vežimą iš užsakovų (siuntėjų) priteisimo.
  • Sėkmingai atstovavome Lietuvos transporto įmonei dėl antstolio veiksmų netinkamai vykdant Darbo ginčų komisijų sprendimus, kuriais buvusiems darbuotojas priteistas darbo užmokestis bei vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką. Teismas pripažino antstolį neteisingai skaičiavus vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką.
  • Sėkmingai atstovavome transporto įmonei byloje prieš darbuotoją (vairuotoją) dėl materialinės atsakomybės taikymo (turtinės žalos atlyginimo).
  • Sėkmingai atstovavome vežėją iš trečiosios šalies arbitražo teisme Lietuvoje dėl užmokesčio už krovinių vežimą priteisimo iš Lietuvoje veikiančios įmonės.
  • Sėkmingai atstovavome klientui byloje prieš Vilniaus miesto savivaldybę dėl valstybinės žemės nuomos.
  • Belgijos teisme sėkmingai atstovavome gaisrinių automobilių gamyba bei prekyba Lietuvos ir užsienio rinkose užsiimančios įmonės interesams byloje prieš įrangos tiekėją dėl skolos priteisimo.
  • Sėkmingai atstovavome vežėją byloje dėl nuostolių, patirtų sugadinus krovinį, atlyginimo.
  • Sėkmingai atstovavome naftos produktų importuotojo interesams mokestiniame ginče su Muitinės departamentu. Per teismą įpareigojome Muitinės departamentą importuotoms prekėms pripažinti tarifinę preferenciją ir panaikinti papildomus mokesčius.
  • Sėkmingai atstovavome Lietuvos transporto įmonei byloje dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo. Ieškinys (virš 200 tūkst. LTL) buvo atmestas.
  • Sėkmingai atstovavome darbdaviui byloje prieš darbuotoją dėl daugiau kaip 0,5 mln. LTL nuostolių atlyginimo.
  • Sėkmingai atstovavome tarptautinei įmonių grupei priklausančiam laivų statytojui iš Latvijos byloje dėl žalos atlyginimo prieš jūrinių konstrukcijų gamyba ir remontu užsiimančią Lietuvos įmonę.
  • Sėkmingai atstovavome vienai didžiausių logistikos grupių Europoje priklausančios Lietuvos ekspedicinės įmonės interesams teisminiame ginče su Lenkijos vežėju dėl kliento patirtų nuostolių atlyginimo, vežėjui praradus dalį krovinio.
  • Sėkmingai atstovavome vežėjo interesams teisminiame ginče su ekspedicine įmone pagal šios pareikštą ieškinį dėl vežimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Atmetus ieškinį dėl vežimo sutarties pripažinimo negaliojančia, kliento naudai buvo priteista ir išieškota apie 17.000 LTL skola.
  • Konsultavome ekspedicinių įmonių grupę Lietuvoje dėl ekspeditoriaus atsakomybės, praradus apie 100.000 USD vertės krovinį, atlikome krovinių ekspedijavimo (geležinkelių bei kelių transportu) sutarčių teisinį auditą.
  • Sėkmingai atstovavome Lietuvos įmonę arbitražiniame ginče su Italijos įmone, tarpininkavome pripažįstant arbitražo teismo sprendimą vykdytinu Italijoje ir išieškant arbitražo teismo priteistą sumą.
  • Atstovavome Vokietijos maisto pramonės įmonę teisminiame ginče dėl Lietuvoje buvusio verslo partnerio pareikštų reikalavimų, tarpininkavome užbaigiant teisminį ginčą sudarant klientui palankią taikos sutartį.
  • Konsultavome vieną iš pirmaujančių transporto įmonių Lietuvoje dėl pozicijos Jungtinėje Karalystėje vykstančiame teisminiame ginče (galimybės nagrinėjamoje byloje pagal CMR konvenciją taikyti ribotąją vežėjo atsakomybę, ginčyti krovinio siuntėjo reikalavimus dėl už prarastą krovinį sumokėtų akcizo ir pridėtinės vertės mokesčių), kai dėl įvykdytos vagystės buvo prarastas akcizinių prekių krovinys (pareikštų reikalavimų vežėjui vertė apie 2,5 mln. LTL).
Daugiau
Mažiau

Atstovavimas bankroto ir restruktūrizavimo bylose, procesuose.

Vedybų, separacijos, santuokoje įgyto turto padalijimo, santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartys.

Konsultuojame įmonių ir komercinės teisės klausimais.

Žemėlapis