Draudimo teisė

Kontoros teisininkai konsultuoja įvairiais draudimo teisės klausimais.

Draudimo teisė

Specializuojamės vežėjų civilinės atsakomybės (CMR) draudimo, krovinių draudimo, transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, rangovų ir kitokios civilinės atsakomybės draudimo srityse. Įprastinė kontoros veikla taip pat apima ir klientų atstovavimą ginčuose, teismuose, taip pat procesinių ir kitų su draudimu susijusių dokumentų rengimą.

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • Konsultavimas draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, pasibaigimo, negaliojimo, žalų administravimo, žalos dydžio nustatymo klausimais;
  • teisinių išvadų rengimas dėl įvykio pripažinimo draudiminiu, dėl atsisakymo išmokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti pagrįstumo;
  • konsultavimas dėl civilinės atsakomybės taikymo, atsakomybės paskirstymo, regresinių reikalavimų įgyvendinimo galimybių;
  • atstovavimas žalos administravimo procedūrose, renkant įrodymus apie žalos dydį, jos susiformavimo mechanizmą ir priežastis, derybose, ginčuose tarp draudėjo ir draudiko dėl draudimo išmokos mokėjimo ar atsisakymo mokėti;
  • atstovavimas bylose dėl įvykių pripažinimo (ne)draudiminiais, draudimo išmokų dydžio nustatymo, dėl atsisakymo išmokėti draudimo išmoką, dėl reikalaujamų sugrąžinti draudimo įmokų, kitokiuose ginčuose dėl draudimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo.
Patirtis:
  • Konsultavome Lietuvos ekspedicinę įmonę dėl ekspeditoriaus kaip sutartinio vežėjo atsakomybės, atstovavome klientui teisminiame ginče pagal krovinio draudiko subrogacijos būdu įgytą reikalavimą, kurio metu klientui palankiomis sąlygomis buvo sudaryta taikos sutartis.
  • Konsultavome Lietuvos vežėją dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojimo Europos Sąjungos teritorijoje, draudimo įmonės teisės susigrąžinti trečiajam asmeniui išmokėtą draudimo išmoką, kai vežėjas nepranešė apie padidėjusią riziką.
  • Sėkmingai atstovavome klientui teisminiame ginče prieš statinio valdytojo civilinės atsakomybės draudiką dėl žalos priteisimo.
  • Sėkmingai atstovavome ekspeditoriaus ir krovinio gavėjo - Rusijos įmonės - interesams prieš Lietuvos draudimo įmonę dėl draudimo išmokos išmokėjimo už vežėjo prarastą 83.406,00 USD vertės krovinį.

Atstovavimas bankroto ir restruktūrizavimo bylose, procesuose.

Teisinės paslaugos ir konsultacijos visais su vietiniu bei tarptautiniu krovinių pervežimu susijusiais klausimais, sutarčių rengimas, atstovavimas klientams teismuose ir arbitražuose.

Taikos sutartys, skundai, ieškiniai, atsikirtimai ir paaiškinimai.

Žemėlapis