Darbo teisė ir Advokatas darbo teisės klausimais

Teisinės paslaugos visais darbo teisės klausimais – tiek kolektyvinių, tiek individualių ginčų srityje.

Darbo teisė ir Advokatas darbo teisės klausimais

Ilgametė kontoros patirtis sprendžiant įvairius darbo teisės klausimus – tiek kolektyvinių, tiek individualių teisinių santykių srityje, leidžia klientams pasiūlyti labiausiai jų interesus ir poreikius atitinkančius bei geriausiai praktikoje pritaikomus spendimus.

Konsultuojame įmonių vadovus ir darbuotojus darbo užmokesčio nustatymo reglamentavimo, materialinės atsakomybės klausimais, rengiame ir vertiname darbo sutartis, darbuotojų nuomos sutartis, pareiginius nuostatus, konfidencialumo bei nekonkuravimo susitarimus ir kitus dokumentus, atstovaujame klientus teismuose, individualiuose bei kolektyviniuose darbo teisės ginčuose.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • kolektyvinių darbo sutarčių projektų rengimas;
 • galiojančių kolektyvinių darbo sutarčių teisinis vertinimas;
 • komercinių paslapčių apsaugos sutarčių rengimas;
 • apmokymo išlaidų atlyginimo sutarčių rengimas;
 • nekonkuravimo sutarčių rengimas;
 • įmonės vidaus tvarkos dokumentų, pareiginių instrukcijų, nuostatų, saugos darbe taisyklių rengimas;
 • įsakymų projektų (dėl drausminės atsakomybės taikymo; atleidimo iš darbo, darbo ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir kt.) rengimas;
 • kitų, su darbo santykiais susijusių dokumentų rengimas;
 • konsultavimas individualių ir kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, grąžinimo į darbą, darbo ir poilsio laiko, komandiruočių, darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo, materialinės žalos darbdaviui, žalos darbuotojo sveikatai atlyginimo bei kitais klausimais, darbuotojų laikinojo įdarbinimo – darbuotojų nuomos klausimais;
 • darbo tarybų steigimas, darbuotojų konsultavimas ir informavimas;
 • kliento atstovavimas šalių derybose, valstybės institucijose, visų instancijų teismuose.

 

Patirtis:
 • Transporto ekspedicinei bendrovei rengėme komercinių paslapčių (konfidencialios informacijos) apsaugos bei nekonkuravimo sutartį su vadovaujančiais įmonės darbuotojais, komercinių paslapčių sąrašą, konsultavome klientą dėl šių dokumentų pasirašymo.
 • Sėkmingai atstovavome Lietuvos transporto įmonei teisminiame ginče ypatingosios teisenos tvarka dėl antstolio veiksmų, netinkamai vykdant Darbo ginčų komisijų sprendimus, kuriais buvusiems darbuotojams priteistas darbo užmokestis bei vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką. Teismas pripažino antstolį neteisingai skaičiavus vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką.
 • Sėkmingai atstovavome transporto įmonei byloje prieš darbuotoją dėl materialinės atsakomybės taikymo (turtinės žalos atlyginimo).
 • Konsultavome tarptautiniu krovinių pervežimu užsiimančią įmonę darbuotojų perkėlimo klausimais.
 • Sėkmingai atstovavome darbdaviui byloje prieš darbuotoją dėl daugiau kaip 0,5 mln. LTL nuostolių atlyginimo.
  • Konsultavome sėkmingą plėtrą užsienio rinkose vykdančią Lietuvos elektronikos inžinerijos įmonę darbo teisinių santykių, konfidencialios informacijos apsaugos, darbuotojų konkurencijos ribojimo klausimais.
Daugiau
Mažiau

Teisinės paslaugos ir konsultacijos visais su vietiniu bei tarptautiniu krovinių pervežimu susijusiais klausimais, sutarčių rengimas, atstovavimas klientams teismuose ir arbitražuose.

Konsultuojame įmonių ir komercinės teisės klausimais.

Teisinės paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamąjį turtą, išperkamosios nuomos sutartys, teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas.

Žemėlapis