Transporto teisė

Teisinės paslaugos ir konsultacijos visais su vietiniu bei tarptautiniu krovinių pervežimu susijusiais klausimais, sutarčių rengimas, atstovavimas klientams teismuose ir arbitražuose.

Transporto teisė

Transporto teisė yra pagrindinė veikla, kurioje kontora specializuojasi nuo 2000-ųjų metų. Vadovaudamiesi geriausia praktika, siūlome klientams kompleksines transporto teisės paslaugas susijusias su krovinių pervežimu keliais, jūra, oru ir geležinkeliais. Taip pat atstovaujame klientams teismuose ir arbitražuose, konsultuojame, rengiame sutartis, procesinius ir kitus aktualius teisinius dokumentus.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • sutarčių (užsakymų) dėl krovinių pervežimo rengimas;
 • tarptautinių ir vietinių logistikos, ekspedijavimo, krovos, agentavimo, sandėliavimo ir kitų sutarčių rengimas;
 • pretenzijų, reklamacijų, krovinio priėmimo – perdavimo aktų ir kitų reikalingų dokumentų rengimas;
 • instrukcijų vežėjui, dokumentų, įforminančių krovinio priėmimą vežti, rengimas;
 • konsultavimas visais su vietiniu bei tarptautiniu krovinių pervežimu keliais susijusiais klausimais, sudarant tarptautinio krovinių vežimo sutartis pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR), teisinės išvados dėl vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, atsakomybės paskirstymo, darbuotojo atsakomybės prieš darbdavį (vežėją), krovinio sulaikymo, ekspeditoriaus regresinių reikalavimų galimybių, pervežimo dalyvių prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, draudiminių ginčų;
 • vežėjų, ekspeditorių, agentų, komisionierių, krovinių siuntėjų bei gavėjų atstovavimas teisme ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
 • krovinio vežime dalyvaujančių subjektų atstovavimas ginčuose (dėl išmokų pagal krovinio draudimo ar vežėjo civilinės atsakomybės draudimo sutartis bei taisykles, draudiminiuose ginčuose, išieškant pervežimų metu padarytą ar su pervežimais susijusią žalą);
 • atstovavimas bylose dėl kompensacijų už krovinio praradimą, sugadinimą ar pavėluotą pristatymą, sulaikymo, dėl krovinių perdavimo gavėjui.
Patirtis:
 • Konsultavome tarptautinę logistikos įmonių grupę ekspedijavimo teisinių santykių klausimais, rengėme krovinių ekspedijavimo sutarties projektus, atlikome teisinį planuojamų pasirašyti krovinių transportavimo, ekspedijavimo sutarčių įvertinimą, konsultavome įmonių tesės klausimais.
 • Konsultavome Lietuvos transporto įmones bei ekspeditorius „Lisco Gloria“ kelte kilusio gaisro metu praradusius krovinius bei transporto priemones dėl jūrų vežėjo atsakomybės, bendrosios avarijos instituto taikymo, reikalavimų jūrų vežėjo sudarytam ribotos atsakomybės fondui pareiškimo, vežėjų kelių transportu atsakomybės prieš krovinių siuntėjus.
 • Konsultavome ir rengėme procesinius dokumentus bylose dėl užmokesčio už krovinių vežimą iš užsakovų (siuntėjų) priteisimo.
 • Konsultavome geležinkelių transporto srityje kompleksinius sprendimus teikiančią įmonę prekinių vagonų techninės priežiūros organizavimo paslaugų teikimo klausimais, rengėme prekinių vagonų techninės priežiūros organizavimo paslaugų teikimo sutarties projektą.
 • Sėkmingai atstovavome vienai didžiausių logistikos grupių Europoje priklausančios Lietuvos ekspedicinės įmonės interesams teisminiame ginče su Lenkijos vežėju dėl kliento patirtų nuostolių atlyginimo, vežėjui praradus dalį krovinio.
  • Sėkmingai atstovavome vežėjui teisminiame ginče su ekspedicine įmone pagal šios pareikštą ieškinį dėl vežimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Atmetus ieškinį dėl vežimo sutarties pripažinimo negaliojančia, kliento naudai buvo priteista ir išieškota apie 17 tūkst. LTL skola.
  • Konsultavome ekspedicinių įmonių grupę Lietuvoje dėl ekspeditoriaus atsakomybės, praradus apie 100.000 USD vertės krovinį, atlikome krovinių ekspedijavimo (geležinkelių bei kelių transportu) sutarčių teisinį auditą.
  • Konsultavome vieną iš pirmaujančių transporto įmonių Lietuvoje dėl pozicijos Jungtinėje Karalystėje vykstančiame teisminiame ginče (galimybės nagrinėjamoje byloje pagal CMR konvenciją taikyti ribotąją vežėjo atsakomybę, ginčyti krovinio siuntėjo reikalavimus dėl už prarastą krovinį sumokėtų akcizo ir pridėtinės vertės mokesčių), kai dėl įvykdytos vagystės buvo prarastas akcizinių prekių krovinys (pareikštų reikalavimų vežėjui vertė apie 2,5 mln. LTL).
  • Sėkmingai atstovavome ekspeditoriui ir krovinio gavėjui (Rusijos įmonei) dėl draudimo išmokos išmokėjimo už vežėjo prarastą 83.406,00 USD vertės krovinį.
Daugiau
Mažiau

Įtariamųjų ir kaltinamųjų gynyba, atstovavimas nukentėjusiesiems, susitarimai dėl žalos atlyginimo.

Teisinės paslaugos visais darbo teisės klausimais – tiek kolektyvinių, tiek individualių ginčų srityje.

Vedybų, separacijos, santuokoje įgyto turto padalijimo, santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartys.

Žemėlapis