Skolos Išieškojimas

Skolos išieškojimas – teisinių priemonių kompleksas. Jeigu savo pastangomis nepavyksta susigrąžinti skolos ar norite tai patikėti kvalifikuotiems specialistams, rekomenduojame kreiptis į advokatų kontoros VERUM teisininkus, kurie padės išieškoti skolas. Viena iš advokatų kontoros VERUM teikiamų paslaugų – skolų išieškojimas iš skolininkų Lietuvoje bei už jos ribų.

VERUM teisininkų tikslas – ne tik patenkinti kliento poreikį susigrąžinti skolą, bet kaip galima mažiau į tą procesą įtraukti klientą. Teikiame skolų išieškojimo paslaugas tiek iš juridinių, tiek iš fizinių asmenų. Dirbame su pavienėmis skolomis ir skolų portfeliais. Atstovaujame klientams skolų išieškojimo bylose teismuose.

Skolos išieškojimo būdai

Lietuvos teisinės sistemos praktikoje skolų išieškojimas gali būti atliekamas teisminiu arba ikiteisminiu būdu. Kuris variantas yra tinkamiausias, VERUM teisininkai galės pasiūlyti tik susipažinę su konkrečia situacija, kliento ankstesniu įdirbiu, skolininko pastangomis vengiant įsipareigojimų vykdymo ir kitais veiksniais.

Ikiteisminis skolos išieškojimas

Ikiteisminis skolų išieškojimas yra rekomenduojamas, kai:

  • kreditorius turi skolos egzistavimą pagrindžiančius dokumentus;
  • nėra pradėto teisminio proceso dėl skolos išieškojimo;
  • skolininkas nevengia kreditoriaus, skola susidarė ne sąmoningai.

Ikiteisminis skolų išieškojimas dažnu atveju duoda efektyvių rezultatų. Tai – operatyviausias ir ekonomiškiausias būdas skolai susigrąžinti. Klientas nepatiria procesinių išlaidų, būdingų teisminiam skolos išieškojimui (žyminis mokestis, atstovavimo teisme išlaidos ir pan.). Skola susigrąžinama greitai. Taip pat greitai paaiškėja, jeigu ikiteisminis skolos ieškojimas neduoda  palankaus rezultatu.

Teisminis skolos išieškojimas

Jeigu ikiteisminis skolos išieškojimas perspektyvus arba VERUM teisininkams rekomendavus ir klientui sutikus gali būti vykdomas teisminis išieškojimo procesas. Nusprendus išieškoti skolą teisminiu būdu, VERUM teisininkai dalyvaus visuose su teisminiu skolos išieškojimu susijusiuose procesuose, pradedant reikiamų dokumentų parengimu, atstovavimu teismuose ir baigiant bendradarbiavimu su antstoliais.

Bylinėjantis teisme, patirsite išlaidų. Tačiau tuo atveju, jei ieškiniu pareikšti reikalavimai būtų patenkinti, visos išlaidos teismo bus priteistos iš skolininko. Svarbu, kad skolininkas būtų pajėgus įvykdyti teismo sprendimą. Teisminis procesas trunka ilgiau, tačiau visais atvejais reikalaujame priteisti kompensacines palūkanas, kurios būtų skaičiuojamos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Į teismą rekomenduojame kreiptis tik įvertinę kliento pateiktą situaciją ir dokumentus. Svarbu ne tik numatyti bylos perspektyvas, bet ir aiškiai suprasti priverstinio skolos išieškojimo galimybes, t.y. įvertinti skolininko mokumą.

Pasirinkime efektyviausią skolos išieškojimo priemonę

Kreipdamiesi į advokatų kontorą VERUM dėl skolos išieškojimo, turėkite skolos buvimo faktą pagrindžiančius dokumentus (skolos raštelius, vekselius, sąskaitas, komercines sutartis ir pan.). Tai – svarbi sąlygą, siekiant skolos išieškojimo proceso efektyvumo.

Jeigu skolininkai aktyviai vengia skolų grąžinimo, pavyzdžiui, perleidžia turėtą turtą arba savo vardu neįgyja turto, advokatų kontoros VERUM teisininkai teismine tvarka galėtų ginčyti skolininko sudarytus sandorius, reikšti netiesioginius ieškinius skolininko skolininkams.

Kartais skolos negražinimas turi nusikaltimų – sukčiavimo, apgaulės, turtinės žalos padarymo, tyčinio bankroto, aplaidaus ar apgaulingo buhalterinės apskaitos  – požymių. Skolai išieškoti naudojame visas teisėtas teisines priemones.

Skolos išieškojimas iš juridinių asmenų

Ne tik padedame priteisti skolą, bet antstoliams jos nepavykus išieškoti, atstovaujame  klientams iškeliant skolininkui juridiniam asmeniui bankroto bylą. Bendradarbiaudami su paskirtu bankroto administratoriumi, analizuojame dokumentus ir matydami tyčinio bankroto požymių, dedame pastangas bankrotą pripažinti tyčiniu. Galiausiai reikalaujame atsakomybės iš atsakingų už tokį bankrotą asmenų.

Esant galimybei, nekeldami bankroto bylos juridiniam asmeniui, bandome nukreipti skolos išieškojimą į juridinio asmens dalyvius (akcininkus), jeigu skolininkas juridinis  asmuo skolos negrąžina dėl  nesąžiningų juridinio asmens dalyvių veiksmų.

Esant didelei įsiskolinimo sumai ir rizikingam, nenuspėjamam bylinėjimosi procesui, skolas išieškome susitarę dėl sėkmės mokesčio.

Mindaugas Šimkūnas

Vadovaujantis partneris, advokatas

Transporto teisė, įmonių ir komercinė teisė, darbo teisė, šeimos ir paveldėjimo teisė

Plačiau

Albertas Buta

Partneris, advokatas

Įmonių ir komercinė teisė, transporto teisė, darbo teisė, informacinių technologijų teisė.

Plačiau

Vytautas Griežė

Vadovaujantis teisininkas, advokatas

Baudžiamoji teisė, administracinė teisė, nekilnojamojo turto teisė, įmonių ir komercinė teisė, šeimos teisė ir paveldėjimo teisė

Plačiau
Žemėlapis