Nekilnojamojo turto teisė

Teisinės paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamąjį turtą, išperkamosios nuomos sutartys, teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas.

Nekilnojamojo turto teisė

Atsižvelgdami į klientų poreikius, rengiame nekilnojamojo turto bei kitų investicinių NT projektų analizę, teikiame profesionalias konsultacijas su investicijomis bei Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto pirkimu-pardavimu susijusiais teisiniais klausimais, rengiame nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, išperkamosios nuomos sutartis ir kitus juridinę galią turinčius dokumentus.

Nekilnojamo turto advokatas teikia paslaugas:

 • gyvenamosios, komercinės, žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, kitos paskirties žemės ir statinių preliminariųjų ir pagrindinių pirkimo-pardavimo, lizingo, išperkamosios nuomos sutarčių rengimas;
 • nekilnojamojo turto projektavimo darbų, statybos generalinės rangos, statybos darbų techninės priežiūros, rangos, subrangos, nuomos, subnuomos, įkeitimo, valdymo ir kitų sutarčių rengimas;
 • nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas, nuosavybės įgijimas įgyjamosios senaties pagrindu, servituto nustatymas;
 • statinių, patalpų pagrindinės tikslinės paskirties keitimas;
 • nekilnojamojo turto pirkėjų, pardavėjų, savininkų, nuomininkų, įkaitų davėjų ir kitų asmenų konsultavimas nekilnojamojo turto įgijimo, valdymo, dalių bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, padalijimo ir atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, perleidimo, teisių į jį suvaržymo, sutarčių sudarymo, teisinio sutarčių sąlygų įvertinimo ir kitais klausimais;
 • atstovavimas klientui šalių derybose (derybos dėl sutarčių sąlygų, sutarčių sudarymas), valstybės institucijose (Nekilnojamojo turto registre, Hipotekos registre, Turto arešto aktų registre įregistruojant/išregistruojant daiktines teises į nekilnojamąjį turtą, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus), santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis (leidimų nekilnojamojo turto sandoriams ir statybos veiklai, tikslinei žemės naudojimo paskirčiai pakeisti gavimas), teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūrose;
 • atstovavimas ir konsultavimas sprendžiant ginčus visų instancijų teismuose bei arbitraže.
Patirtis:
 • Sėkmingai atstovavome buto pirkėjui ginče su buto pardavėju dėl atsisakymo sudaryti pagrindinę buto pirkimo - pardavimo sutartį ir sumokėto avanso grąžinimo, pardavėjui pastačius kitokį butą nei buvo numatyta preliminarioje sutartyje. Teismas nustatė, kad pardavėjas pažeidė preliminariąją sutartį, ir tenkino atstovaujamojo ieškinį.
 • Sėkmingai atstovavome klientui dėl trijų žemės sklypų su namu pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Teismas patenkino atstovaujamo kliento ieškinį ir grąžino nuosavybėn žemės sklypus su namu.
 • Sėkmingai atstovavome iš bankrutuojančios įmonės debitorinį reikalavimą įgijusiam klientui teisminiame procese prieš Lietuvoje veikiantį skandinaviško kapitalo banką, neatsiskaičiusį su bankrutuojančia įmone už atliktus banko filialo pastato statybos darbus. Ginčo suma – apie 0,3 mln. LTL.
 • Sėkmingai atstovavome klientui byloje prieš Vilniaus miesto savivaldybę dėl valstybinės žemės nuomos.
 • Konsultavome ir atstovavome klientui sprendžiant teritorijų planavimo Kuršių Nerijoje klausimus.
  • Konsultavome terminio apdirbimo įrenginių projektavimo ir gamybos bendrovę dėl įmonės akcininkų valdomo nekilnojamojo turto ir dalies verslo pardavimo.
Daugiau
Mažiau

Kontoros teisininkai konsultuoja įvairiais draudimo teisės klausimais.

Teisinės paslaugos ir konsultacijos visais su vietiniu bei tarptautiniu krovinių pervežimu susijusiais klausimais, sutarčių rengimas, atstovavimas klientams teismuose ir arbitražuose.

Teisinės paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamąjį turtą, išperkamosios nuomos sutartys, teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas.

Žemėlapis