Šeimos ir paveldėjimo teisė

Vedybų, separacijos, santuokoje įgyto turto padalijimo, santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartys.

Šeimos ir paveldėjimo teisė

Konsultuojame klientus visais šeimos teisinių santykių srityje kylančiais klausimais. Padedame klientams teisiniais – finansiniais klausimais, sudarant santuoką, patariame kaip sudaryti ir įregistruoti vedybines sutartis, susitarti dėl turto pasidalijimo, rengiame skyrybų dokumentus, atliekame skyrybų sutarčių analizę, atstovaujame klientams bylose dėl santuokos nutraukimo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo priteisimo, bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo ir kitose bylose. Teikiame konsultacijas visais turto paveldėjimo klausimais.

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • konsultacijos santuokos sudarymo, sutuoktinių turto teisinio statuso nustatymo, vedybų sutarčių sudarymo, vykdymo ir pakeitimo, santuokos nutraukimo, santuokos pripažinimo negaliojančia, sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių, sutuoktinių tarpusavio ir vaikų išlaikymo, įvaikinimo klausimais;
  • konsultacijos paveldimo turto apsaugos, paveldimo turto administravimo, paveldėto turto padalijimo, testamento, paveldėjimo teisės liudijimo nuginčijimo ir kitais iš paveldėjimo teisinių santykių kylančiais klausimais;
  • vedybų, separacijos, santuokoje įgyto turto padalijimo, santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutarčių rengimas ir vertinimas;
  • teismo leidimų (palikimui priimti, turtui perleisti) gavimas;
  • procesinių ir kitų dokumentų (ieškinių, prašymų) rengimas;
  • atstovavimas teisme nutraukiant santuoką, padalijant sutuoktinių turtą, nustatant vaikų gyvenamąją vietą, priteisiant, padidinant ar sumažinant išlaikymą vaikams (alimentai), priteisiant sutuoktinio išlaikymą, moralinę žalą, nustatant globos ar rūpybos teises, nustatant ar ginčijant tėvystę, vaiko kilmę, įvaikinimo bylose.
Patirtis:
  • Sėkmingai atstovavome klientui dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir testamento pripažinimo negaliojančiu.
  • Atstovavome klientui byloje dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu ir mažamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.
  • Sėkmingai atstovavome klientui dėl proceso atnaujinimo santuokos nutraukimo byloje; sprendimu atnaujintame procese buvo pakeistas pirminis sutuoktinių turto pasidalijimas.
  • Konsultavome ir atstovavome klientams santuokos nutraukimo bylose (ginčo ir ypatingosios teisenos tvarka), atstovavome bylose dėl tėvystės nustatymo.

Teisinės paslaugos visais darbo teisės klausimais – tiek kolektyvinių, tiek individualių ginčų srityje.

Įtariamųjų ir kaltinamųjų gynyba, atstovavimas nukentėjusiesiems, susitarimai dėl žalos atlyginimo.

Konsultuojame įmonių ir komercinės teisės klausimais.

Žemėlapis