Šeimos ir paveldėjimo teisė

Vedybų, separacijos, santuokoje įgyto turto padalijimo, santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartys.

Šeimos ir paveldėjimo teisė

Konsultuojame klientus visais šeimos teisinių santykių srityje kylančiais klausimais.

Padedame klientams teisiniais – finansiniais klausimais, sudarant santuoką, patariame kaip sudaryti ir įregistruoti vedybines sutartis, susitarti dėl turto pasidalijimo, rengiame skyrybų dokumentus, atliekame skyrybų sutarčių analizę, atstovaujame klientams bylose dėl santuokos nutraukimo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo priteisimo, bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo ir kitose bylose.

Teikiame konsultacijas visais turto paveldėjimo teisės klausimais.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos santuokos sudarymo, sutuoktinių turto teisinio statuso nustatymo, vedybų sutarčių sudarymo, vykdymo ir pakeitimo, santuokos nutraukimo, santuokos pripažinimo negaliojančia, sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių, sutuoktinių tarpusavio ir vaikų išlaikymo, įvaikinimo klausimais;
 • konsultacijos paveldimo turto apsaugos, paveldimo turto administravimo, paveldėto turto padalijimo, testamento, paveldėjimo teisės liudijimo nuginčijimo ir kitais iš paveldėjimo teisinių santykių kylančiais klausimais;
 • vedybų, separacijos, santuokoje įgyto turto padalijimo, santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutarčių rengimas ir vertinimas;
 • teismo leidimų (palikimui priimti, turtui perleisti) gavimas;
 • procesinių ir kitų dokumentų (ieškinių, prašymų) rengimas;
 • atstovavimas teisme nutraukiant santuoką, padalijant sutuoktinių turtą, nustatant vaikų gyvenamąją vietą, priteisiant, padidinant ar sumažinant išlaikymą vaikams (alimentai), priteisiant sutuoktinio išlaikymą, moralinę žalą, nustatant globos ar rūpybos teises, nustatant ar ginčijant tėvystę, vaiko kilmę, įvaikinimo bylose.

 

Paveldėjimo teisės klausimai

 

Paveldėjimo teisės klausimai yra susiję su tuo, kaip perduodamos turtinės ir neturtinės teisės nuo mirusio asmens į gyvenimą likusius artimuosius arba kitus paveldėtojus. Čia yra keletas pagrindinių aspektų, susijusių su paveldėjimo teise:

 1. Paveldėjimo procesas: Mirusio asmens turto pereitis į paveldėtojų nuosavybę yra vadovaujamasi tam tikromis teisėmis ir taisyklėmis. Tai gali būti valstybės įstatymai arba testamentas, kurį palikęs miręs asmuo.
 2. Testamentas: Miręs asmuo gali palikti testamentą, kuriame nurodo, kaip jis nori, kad jo turtas būtų padalintas po jo mirties. Testamentas gali apimti nuostatas dėl paveldėjimo, paveldėtojų nustatymo ir turto paskirstymo.
 3. Paveldėjimo tvarka: Jei miręs asmuo neturi testamentų arba dalis turtų nepalikta testamentu, dauguma šalių turi paveldėjimo įstatymus, kurie nustato, kaip turtas bus padalintas tarp paveldėtojų. Šie įstatymai dažnai nurodo paveldėtojų eilę, pvz., vaikai, sutuoktinis arba artimiausi giminaičiai.
 4. Paveldėtojo pareigos ir teisės: Paveldėtojai perima ne tik turtą, bet ir tam tikras pareigas bei įsipareigojimus, pvz., mokėti skolas arba tvarkyti mirusio asmens reikalus.
 5. Mokesčiai: Kai paveldėtojai perima turtą, gali būti taikomi paveldėjimo mokesčiai. Šie mokesčiai gali skirtis priklausomai nuo valstybės ir paveldėto turto vertės.
 6. Teisininko ar notaro vaidmuo: Daugelis žmonių, susiduriančių su paveldėjimo teisėmis, kreipiasi į teisininkus ar notarus, kad gautų patarimą, parengtų reikiamus dokumentus arba įgyvendintų paveldėjimo procesą.

Paveldėjimo teisės gali kelti įvairių sudėtingumų, ypač jei yra ginčų dėl testamentų, paveldėto turto vertės arba paveldėtojų statuso. Todėl, jei turite paveldėjimo teisių klausimų, patariama pasikonsultuoti su patyrusiu teisininku arba notaru, kuris gali jums suteikti reikiamą teisinę pagalbą.

 

Patirtis:
 • Sėkmingai atstovavome klientui dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir testamento pripažinimo negaliojančiu.
 • Atstovavome klientui byloje dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu ir mažamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.
 • Sėkmingai atstovavome klientui dėl proceso atnaujinimo santuokos nutraukimo byloje; sprendimu atnaujintame procese buvo pakeistas pirminis sutuoktinių turto pasidalijimas.
 • Konsultavome ir atstovavome klientams santuokos nutraukimo bylose (ginčo ir ypatingosios teisenos tvarka), atstovavome bylose dėl tėvystės nustatymo.

Konsultuojame įmonių ir komercinės teisės klausimais.

Atstovavimas bankroto ir restruktūrizavimo bylose, procesuose.

Teisinės paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamąjį turtą, išperkamosios nuomos sutartys, teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas.

Žemėlapis