Kaip spręsti krovinių gabenimo dokumentų – krovinio važtaraščio ir vežimo sutarties – rebusus

Krovinių vežimo automobilių keliais procese pasitaiko situacijų, kai krovinių transportavimo dokumentai (krovinio važtaraštis ir vežimo sutartis) prieštarauja vieni kitiems – pasikeičia maršrutas, krovimo vieta, užsakyme nurodytas vienas krovinys, CMR važtaraštyje – jau kitas. Kaip tokioje situacijoje elgtis, kaip vertinti vienas kito neatitinkančius dokumentus? Dažnas atvejis, kai vežėjui atsiunčiama sutartis ar užsakymas kroviniui vežti su nurodymu, kad sutartį reikia patvirtinti per 1 valandą. Ką daryti? Į šiuos klausimus atsako advokatas Mindaugas Šimkūnas.

Įvairių neatitikimų, įvairių situacijų pasitaiko dėl to, kad krovinių vežimo verslas yra labai dinamiškas, paslaugos organizuojamos ir teikiamos kompleksiškai, operatyviai, gabenant krovinius dalyvauja daug asmenų. Šiaip vežimo sutartis sudaroma tarp dviejų asmenų siuntėjo ir vežėjo trečiojo asmens (gavėjo) naudai. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) skiria tokius šio proceso dalyvius – siuntėją, vežėją, gavėją, vežėjo agentus, kitus vežimo procese dalyvaujančius asmenis, kurie vykdo vežėjo įpareigojimus. Bet faktiškai vežimo proceso dalyvių yra dar daugiau. Teismų praktika skiria sutartinį vežėją, kuris sudarė sutartį su užsakovu, sutartimi prisiėmė pareigas pateikti transporto priemonę, priimti krovinį, nugabenti jį į paskirties vietą ir perduoti jį turinčiam teisę gauti asmeniui, ir faktinį vežėją, kuris atliko krovinio transportavimą. Siuntėjas – tai asmuo, kuris sudaro sutartį su vežėju dėl krovinių gabenimo, įsipareigojantis sumokėti vežėjui vežimo užmokestį; faktinis siuntėjas – jau pasikrovimo vietoje esantis asmuo, kuris perduoda vežėjui krovinį gabenti (pagal krovinio važtaraštį ar CMR važtaraštį), pakrauna jį. O kur dar ekspeditoriai, kurie pagal sutartį su užsakovu ar su užsakovo klientu įsipareigoja organizuoti krovinių gabenimą, gabenti krovinius, atlikti kitus su krovinio gabenimu susijusius veiksmus ir teikti paslaugas. Tačiau nepriklausomai nuo krovinių vežimo proceso dalyvių skaičiaus, jų atliekami veiksmai, jų pasirašomi dokumentai vertinami tam tikra teisine tvarka. Dažniausiai konfliktas kyla dėl vežimo sutarties ir CMR važtaraščio sąlygų neatitikimo: neatitinka gavėjas, skiriasi kroviniai ar jų kiekiai. Pasitaiko, kad sutartyje išvis šie duomenys nenurodyti, pateikiama tik nuoroda – „išsikrovimas pagal CMR važtaraštį“, ar – „krovinio kiekis – kaip nurodyta CMR važtaraštyje“. Kaip žinoma, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). CMR važtaraštis nėra sutartis, jis tik patvirtina vežimo sutartį, jos sudarymą, įrodo, kad krovinys vežėjui yra perduotas. Tačiau vežimo sutartis yra visada kita. Ji sudaroma pateikiant pasiūlymą ir priimant pasiūlymą arba kitais šalių susitarimą įrodančiais veiksmais (CK 6.162 str. 1 d.). Praktikoje tai – užsakovo (siuntėjo) faksu, faksimiliniu ryšiu pateiktas transporto užsakymas, paraiška transportavimui, vežimo sutartis, netgi žodinis užsakymas; taip pat vežėjo jam pateikto pasiūlymo patvirtinimas faksu, faksimiliniu ryšiu, žodžiu ar veiksmais pradėjus vykdyti sutartį – derinant krovimo sąlygas, pateikiant transporto priemonę į pasikrovimo vietą, priėmus krovinį pagal tą patį CMR važtaraštį. Taigi, čia išvardintais būdais sudarius vežimo sutartį, vėliau surašytas ir vykdomas tarptautinio krovinių gabenimo CMR važtaraštis (jo sąlygos) galėtų būti vertinamas kaip papildantis, detalizuojantis ar keičiantis sudarytos sutarties sąlygas.

Kompetencijos klausimas

Galima nusistebėti – vežimo sutartį, užsakymą, paraišką pasirašė įgalioti užsakovo ir vežėjo atstovai – vadovai, transporto vadybininkai, o čia štai faktinio siuntėjo sandėlininkas su vežėjo vairuotoju keičia sutarties sąlygas! Ar jie turi kompetencijos, ar turi tam įgaliojimus? Bendrąja prasme reikėtų pasakyti, kad už darbuotojo veiksmus atsako samdantis darbuotojus asmuo (CK 6.264 str. 1 d.). Be to, daugumą CMR konvencijos priskirtų vežėjui funkcijų, kaip antai, tikrinti įrašus CMR važtaraštyje, daryti motyvuotus nurodymus važtaraštyje, siuntėjo reikalavimu tikrinti krovinio svorį, nedelsiant pranešti instrukcijas davusiam asmeniui apie negalėjimą vykdyti instrukcijų, vykdo vairuotojai. Būtent jų veiksmai sukelia vežėjo įmonei tam tikras teisines pasekmes – krovinio važtaraštyje neįrašius motyvuotų pastabų dėl krovinio ar pakuotės būklės, laikoma, kad krovinio ir pakuotės išorė priėmimo metu buvo tinkamos būklės; vairuotojas, neįvykdęs instrukcijų, pametęs ar neteisingai panaudojęs gautus krovinį lydinčius dokumentus, atsako prieš reikalavimą turintį asmenį, nesilaikydamas elementarių saugumo ir atidumo reikalavimų sukelia vežėjui neribotą atsakomybę už sugadintą ar prarastą krovinį; jei vairuotojas priima vežti krovinius su jam žinomais ir akivaizdžiais pakuotės pažeidimais, vežėjui pereina rizika ir atsakomybė už krovinio sugadinimą ar praradimą, nors tinkamas krovinio įpakavimas yra siuntėjo pareiga. Tad jei vežėjas pagal CMR važtaraštį priima vežti kitą krovinį, kitam gavėjui, krovinį aiškiai ir akivaizdžiai neatitinkantį pradinio susitarimo, vežėjas savo veiksmais prisiima tokius sutarties sąlygų pakeitimus, įsipareigoja vykdyti šias papildytas, detalizuotas ar pakeistas sąlygas ir prisiima atsakomybę. Vežėjui šiuo atveju patartina prieš priimant tokį krovinį vežti tokiomis sąlygomis iš anksto susitarti dėl padidinto užmokesčio už naujų instrukcijų vykdymą, už sutarties vykdymą iškilus naujoms rizikoms.

Kai spaudžia laikas

Dažnas atvejis, kai vežėjui atsiunčiama sutartis ar užsakymas kroviniui pervežti su nurodymu, kad sutartį reikia patvirtinti per 1 valandą ar per kitą trumpą terminą. Kiek svarbus sutartyje nustatytas terminas sutarčiai patvirtinti? Kokia jo reikšmė? Tokios sąlygos pasitaiko transportavimo užsakymuose, vienkartinėse transportavimo sutartyse. Galima suprasti siuntėjus, užsakovus, ekspeditorius, siekiančius nedelsiant sudaryti krovinio vežimo sutartį, iš anksto užsitikrinti transportą, nors krovinys vežti bus paruoštas tik po savaitės. Jei šis pasiūlymą gavęs vežėjas negali garantuoti tokios paslaugos ateityje, užsakovui prieš akis dar visa savaitė kitam vežėjui susirasti ir su juo susitarti. Teisine prasme, vežėjo gautoje sutartyje nustatytas terminas sutarčiai akceptuoti tampa reikšmingas kilus ginčui tarp šalių. Užsakymo kroviniui vežti pateikimas vežėjui yra pasiūlymas sudaryti vežimo sutartį. Toks pasiūlymas negali galioti amžinai. Sutartis turi būti akceptuojama per joje nurodytą terminą. Jei vežėjas pavėluoja patvirtinti gautą sutartį, vėlesnis (tarkime, po valandos, jei toks nurodytas akceptavimo terminas) sutarties patvirtinimas jau priklauso nuo siuntėjo. Pavėluotas, tarkime, kitą dieną atliktas patvirtinimas galioja, jei užsakovas nedelsdamas praneša vežėjui apie pavėluoto patvirtinimo gavimą arba nusiunčia vežėjui atitinkamą patvirtinimą.

Praktikoje ir pavėlavęs patvirtinti gautą užsakymą, nuvykęs į pasikrovimo vietą vežėjas, gauna krovinį ir gabena jį. Tačiau reikia turėti omenyje, kad tokioje situacijoje – vežėjui pavėlavus patvirtinti gautą užsakymą ir užsakovui nepatvirtinus vežėjo pavėluoto patvirtinimo, vežimo sutartis negalioja. Ir jei vežėjui nuvykus į pasikrovimo vietą, jam nieks neperduotų krovinio, vežėjo pavėluotai patvirtintos (be užsakovo vėlesnio pritarimo) vežimo sutarties pagrindu vežėjas negalėtų išsireikalauti nuostolių atlyginimo dėl krovinio nepateikimo, netesybų už pavėlavimą pakrauti krovinį.

Krovinio važtaraščio pavyzdys: Tarptautinio krovinių vežimo keliais CMR važtaraštis

Žymos: , , , , , ,

Atsisakymas iškelti fizinio asmens bankroto bylą

Teismas atsisako iškelti nesąžiningo fizinio asmens bankroto bylą pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą dviem atvejais – jeigu pareiškėjas tapo nemokus dėl CK6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, kurių sudaryti jis neprivalėjo, arba jeigu nustatomi kitokie jo veiksmai, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais.

Plačiau

SENT įstatymo taikymas Lenkijoje

2017-04-18 Lenkijoje įsigaliojo krovinių vežimo keliais stebėjimo sistemos įstatymas (toliau – SENT), kurio tikslas – sumažinti sukčiavimo mastą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje ir apriboti nelegalią akcizais apmokestinamų prekių apyvartą.

Plačiau

ESTT brėžia gaires, jog vairuotojų privalomas civilinės atsakomybės draudimas galioja ir dėl eisme faktiškai nedalyvaujančiais automobiliais padarytos žalos

ESTT pateikė prejudicinį išaiškinimą, jog Direktyvos 3 straipsnio pirmosios pastraipos nuostatoje numatyta sąvoka transporto priemonių [eismas] apima situaciją, kai pastato privačiame garaže pastatyta transporto priemonė, kuri naudojama pagal savo, kaip transporto priemonės, funkciją, užsidegė, taip sukeldama gaisrą, kurio priežastis – šios transporto priemonės elektros sistema, o dėl jo buvo padaryta žala pastatui, nors minėta transporto priemonė nebuvo pajudinta iš vietos daugiau nei 24 valandas iki gaisro.

Plačiau
Žemėlapis