Vairuotojo noras pasipelnyti gresia transporto priemonės konfiskacija

Kontrabanda yra vienas pavojingiausių ekonominių administracinių teisės pažeidimų. Juo padaroma žala ne tik tos šalies, į kurią yra įvežtos prekės, bet neretai ir šalies, iš kurios jos įvežtos, bei įmonės, kurioje dirba vairuotojas, ekonominiams interesams.

Neteisėtu prekių, vertybių ar kitokių daiktų įvežimu ar išvežimu siekiama išvengti muitų mokesčių. Dėl nesumokėtų muitų, nepatikrintos įvežamų prekių ar kitokių daiktų kokybės kontrabandinės prekės paprastai rinkoje parduodamos pigiau ir neteisėtai konkuruoja su atitinkamomis prekėmis, gaminamomis šalyje arba teisėtai įvežamomis iš užsienio.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau ATPK) už kontrabandą numato baudą (priklausomai nuo kontrabanda gabenamų daiktų vertės) ir kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per valstybės sieną arba jiems slėpti, konfiskavimą. Ir kontrabanda gabenami daiktai, ir kontrabandos gabenimo priemonės gali būti konfiskuojamos bet kokiu atveju, nepaisant kontrabanda gabenamų daiktų vertės ir kiekio. Kitaip tariant, per sieną neteisėtai gabenant bet kokį privalomai muitinei deklaruotinų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų daiktų kiekį, gresia transporto priemonės – sunkvežimio, vilkiko, puspriekabės, autotraukinio – konfiskavimas. Administracinę bylą, taigi ir teisės pažeidime dalyvavusios transporto priemonės konfiskavimo klausimą, sprendžia teismas. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog muitinės pareigūnai, siekdami užtikrinti administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną, gali laikinai, kol bus išnagrinėta byla, areštuoti transporto priemonę, jos raktelius ir dokumentus.

Nebūtinai savininkas

Teisinė logika reikalauja, kad administracinė nuobauda turėtų būti skiriama pažeidėjui, taigi turėtų būti konfiskuojama transporto priemonė, priklausanti pažeidėjui. Tačiau kontrabandos atveju, administracinio poveikio priemonė gali būti taikoma ir transporto priemonę pažeidėjui perdavusiam asmeniui.

Teisė turėti nuosavybę yra viena iš prigimtinių žmogaus teisių, tačiau tuo pačiu draudžiama naudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žala. Tokia pareiga išlieka ir tuo atveju, jei savininkas perduoda transporto priemonę naudoti darbuotojui. Atitinkamai, darbuotojo pareiga yra transporto priemone naudotis taip, kaip dera protingam, rūpestingam žmogui.

Tai, kad transporto priemonė, su kuria padarytas teisės pažeidimas nepriklauso pažeidėjui (paprastai ji priklauso darbdaviui – transporto įmonei arba lizingo bendrovei), nėra pagrindas netaikyti transporto priemonės konfiskavimo kaip pagrindinės ar papildomos administracinės nuobaudos. Konstitucinis teismas, vertindamas ATPK 26 str. 1 d. atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nurodė, jog „tretiems asmenims priklausančio daikto, kuris buvo administracinės teisės pažeidimo kontrabandos įrankis, konfiskavimas, prilyginamas jo faktiniam žuvimui, todėl savininkas praranda galimybę susigrąžinti jį natūra iš sąžiningo įgijėjo”.

Reikia įvertinti ir tai, jog kontrabandą galima padaryti tik tyčiniais veiksmais. Teisės pažeidėjas supranta, kad veža prekes pažeisdamas įstatymus ir, tai suvokdamas, sąmoningai naudojasi darbdaviui priklausančiu automobiliu.

Kada rizika didėja

Teismas, vertindamas administracinės poveikio priemonės paskyrimo klausimą, kiekvienu atveju atsižvelgia į individualias bylos bei administracinio teisės pažeidimo aplinkybes. Svarstant transporto priemonės konfiskavimo klausimą svarbu tai, kokiu būdu buvo vežama kontrabanda. Jeigu kontrabandos prekės gabenamos slepiant nuo muitinės kontrolės automobilyje specialiai įrengtose slėptuvėse, pavyzdžiui, atsarginiame degalų bake, atsarginėje padangoje, dvigubame dugne ir pan., yra laikytina, kad kontrabandos gabenimo būdas yra profesionalaus pobūdžio. Kadangi teisės pažeidimui yra rengiamasi iš anksto, atitinkamai tokia veika yra pavojingesnė visuomenei. Be to, tokiu atveju labiau tikėtina, kad neteisėtoje veikoje kaip netiesioginis bendrininkas gali dalyvauti ir transporto priemonės savininkas, kuris privalo rūpintis transporto priemonės būkle ir joje įrenginėjamomis slėptuvėmis, juo labiau, kai transporto priemonė priklauso įmonei, kuri atsakinga už jos techninę priežiūrą ir parengimą maršrutui.

Svarstant kontrabandos įrankio konfiskavimo klausimą, atsižvelgiama ir į kontrabandos mastą. Nuobauda yra mažesnė, kai mažiau įvežama nelegalių prekių. Neveltui ir administracinė atsakomybė nuo to priklauso bei su tuo susieta. Kuo kontrabanda gabentų daiktų daugiau, tuo labiau tikėtina, jog teismas pritaikys administracinio poveikio priemonę – transporto priemonės konfiskavimą. Tačiau bet kuriuo atveju veikia teisinio poveikio priemonės padarytam nusižengimui principas. Pavyzdžiui, neturėtų būti konfiskuojamas naujas ar apynaujis vilkikas ir puspriekabė, jeigu juo gabentos kelios dėžės nelegalių cigarečių ir pan.

Itin nepalankiai vertinama kontrabanda, kurią vairuotojas gabena sistemingai. Toks pažeidėjo elgesys įgauna versliškumo požymių, todėl jos pobūdis rodo, kad pažeidėjui anksčiau taikytos administracinės nuobaudos nepasiekė ATPK 20 str. nurodytų perauklėjimo ir prevencijos tikslų. Šiuo atveju pažeidėjo asmenybė gali lemti, jog jam taikoma nuobaudos rūšis gali būti neefektyvi, jei nebus konfiskuoti kontrabandos įrankiai.

Kas patartina vadovui

Taigi, transporto įmonių darbuotojų kartais ganėtinai lengvabūdiškai vertinamas administracinis teisės pažeidimas ir pasekmės už jį iš tikrųjų gali lemti daug didesnę žalą – ne tik pareigą sumokėti baudą, bet ir transporto priemonės konfiskavimą. Efektyviausia ir geriausia prevencinė siekiant išvengti tokių skaudžių pasekmių yra darbuotojų informavimas bei instruktavimas. Kontrabandą vežantys vairuotojai apie administracinę atsakomybę, be abejo, žino, tačiau apie jiems gresiančią civilinę turtinę atsakomybę už automobilio konfiskaciją jie greičiausiai nenumano. Kadangi transporto priemonės konfiskavimas yra prilyginamas daikto sunaikinimui, atitinkamai vairuotojas darbdaviui privalo atlyginti už tokį įmonės turto sunaikinimą. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nustato, jog vienas iš darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės taikymo pagrindų yra darbuotojo tyčia. Atsižvelgiant į tai, darbuotojų rašytinis supažindinimas su darbdaviui gresiančiomis kontrabandos pasekmėmis turi ne tik prevencinę naudą, bet ir iš dalies apdraudžia darbdavį nuo darbuotojų galimų pasiteisinimų, kad materialinės žalos nesiekta tyčiniais veiksmais (kaip žinoma, tyčiai civilinėje teisėje prilygintinas ir didelis neatsargumas). Tokiu atveju, matyt, nekiltų abejonių dėl to, ar vairuotojas, žinodamas apie gresiančius padarinius ir atsakomybę, žalą darbdaviui darė sąmoningai.

Savaime aišku, prieš priimant į darbą vairuotoją, derėtų išsiaiškinti, ar anksčiau jis nebuvo baustas už kontrabandą. Paprasčiausias būdas – rekomendacijos iš ankstesnės darbovietės. Tokiu būdu būtų išvengiama pakartotinumo ar sistemiškumo.

Žymos: , , , ,

Šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisė

Šeimos ir paveldėjimo teisė apima vedybų, skyrybų, santuokoje įgyto turto padalijimo ir santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartis bei klausimus dėl mirusio asmens palikto turto paveldėjimo. Mes padedame paruošti, sudaryti ir įregistruoti tokias sutartis. Konsultuojame savo klientus visais šeimos ir paveldėjimo teisės klausimais. Kokiais šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisės klausimais suteiksime jums konsultacijas? Planuojant sudaryti santuoką […]

Plačiau

Ne laiku išduotos tachografo kortelės – ar galima gauti kompensaciją?

Advokatas Mindaugas Šimkūnas su žurnalistu Vadim Volovoj kalbėjosi apie situaciją, kai 2023 m. dėl Lietuvos transporto saugos administracijos uždelsimo išduoti naujos kartos tachografo korteles Lietuvos vežėjai galėjo patirti nuostolių, kas tokius nuostolius galėtų sudaryti, kaip juos apskaičiuoti, taip pat kam ir kokiu būdu būtų galima pareikšti reikalavimus dėl tokių nuostolių atlyginimo. Kviečiame susipažinti su Lietuvos vežėjų sąjungos inetnetinėje svetainėje https://vezejas.eu patalpintu straipsniu šia tema.

Plačiau

Nupirkote naudotą transporto priemonę ir pastebėjote, kad ji turi defektų? Sužinokite, ko galite reikalauti iš pardavėjo

Ar privaloma pirkėjui prieš įsigyjant naudotą transporto priemonę patikrinti jos techninę būklę (kokybę)? Yra situacijų, kai pardavęs netinkamos kokybės transporto priemonę, pardavėjas nėra atsakingas už jos defektus. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pareigą perduoti tinkamą prekę nevykdymo, jeigu įrodo, kad sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tai, jog daiktai neatitinka sutarties ar įprastų reikalavimų.

Plačiau
Žemėlapis