Atstovavimas teisme

Atstovavimas teisme yra teisinio atstovo arba advokato veiksmas, kai jis atstovauja klientui teismui arba kitam ginčo sprendimo organui. Tai gali apimti įvairias teisines situacijas, įskaitant civilinius, baudžiamuosius, darbo teisės, administracinius ir kitus ginčus. Štai keletas svarbių aspektų, susijusių su atstovavimu teisme:

Atstovavimas teisme variantai

  1. Teisinio atstovo pasirinkimas: Asmuo, turintis teisinį ginčą, gali pasirinkti atstovą, kuris jį atstovaus teisme. Tai gali būti advokatas arba kitas teisinis profesionalas, turintis teisę teisės ginčus.
  2. Atstovavimo funkcijos: Teisinis atstovas prisiima pareigą ginti kliento interesus, atstovauti jam teisme ir, prireikus, teikti teisines nuomones. Atstovas dažnai parengia teismo raštus, surinko reikiamą įrodymą, turi teisės aktų žinias ir yra atsakingas už kliento teisių gynimą.
  3. Advokato etika: Teisininkas turi laikytis tam tikrų etikos taisyklių ir profesinių standartų, kurie apibrėžia, kaip jis turi elgtis atstovaudamas klientui.
  4. Teisminės procedūros: Atstovavimas teisme apima dalyvavimą teisminėse procedūrose, pavyzdžiui, bylos nagrinėjime, klausymuose, atsakymų į teismo sprendimus ir kt.
  5. Ginčo sprendimas: Atstovas siekia ginti kliento interesus ir pasiekti teigiamą rezultatą teisme. Tai gali būti laimėjimas byloje, susitarimas arba kitas ginčo sprendimo būdas.

Atstovavimas teisme yra esminis teisinės sistemos elementas, kuris užtikrina, kad asmenims būtų suteikta galimybė apginti savo teises ir interesus. Tai svarbi teisinė procedūra, kurią dažnai atlieka advokatai, tačiau gali atstovauti ir kiti teisiniai profesionalai, turintys tinkamą teisės ginčų sprendimo patirtį.

Šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisė

Šeimos ir paveldėjimo teisė apima vedybų, skyrybų, santuokoje įgyto turto padalijimo ir santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartis bei klausimus dėl mirusio asmens palikto turto paveldėjimo. Mes padedame paruošti, sudaryti ir įregistruoti tokias sutartis. Konsultuojame savo klientus visais šeimos ir paveldėjimo teisės klausimais. Kokiais šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisės klausimais suteiksime jums konsultacijas? Planuojant sudaryti santuoką […]

Plačiau

Ne laiku išduotos tachografo kortelės – ar galima gauti kompensaciją?

Advokatas Mindaugas Šimkūnas su žurnalistu Vadim Volovoj kalbėjosi apie situaciją, kai 2023 m. dėl Lietuvos transporto saugos administracijos uždelsimo išduoti naujos kartos tachografo korteles Lietuvos vežėjai galėjo patirti nuostolių, kas tokius nuostolius galėtų sudaryti, kaip juos apskaičiuoti, taip pat kam ir kokiu būdu būtų galima pareikšti reikalavimus dėl tokių nuostolių atlyginimo. Kviečiame susipažinti su Lietuvos vežėjų sąjungos inetnetinėje svetainėje https://vezejas.eu patalpintu straipsniu šia tema.

Plačiau

Nupirkote naudotą transporto priemonę ir pastebėjote, kad ji turi defektų? Sužinokite, ko galite reikalauti iš pardavėjo

Ar privaloma pirkėjui prieš įsigyjant naudotą transporto priemonę patikrinti jos techninę būklę (kokybę)? Yra situacijų, kai pardavęs netinkamos kokybės transporto priemonę, pardavėjas nėra atsakingas už jos defektus. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pareigą perduoti tinkamą prekę nevykdymo, jeigu įrodo, kad sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tai, jog daiktai neatitinka sutarties ar įprastų reikalavimų.

Plačiau
Žemėlapis