Dėl stovėjimo aikštelių saugumo

Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad vežėjas turi imtis visų reikiamų priemonių kroviniui išsaugoti, be kita ko, ir pasirinkti saugią vietą sustoti. Dažnu atveju transporto priemonės palikimas neaptvertoje, nesaugomoje, blogai apšviestoje aikštelėje gali lemti, jog transporto priemonė bus apvogta. Kaip nurodoma TAPA (angl. Transport Asset Protection Association) tyrimo dokumente, vien 2018 m. kovo mėn. buvo užregistruotos 161 transportuojamų krovinių vagystės visoje Europoje. Dauguma vagysčių – net 74 proc. – įvykdytos, kai transporto priemonės buvo paliekamos nesaugomose stovėjimo aikštelėse. Tad akivaizdu, jog saugomos stovėjimo aikštelės pasirinkimas gali padėti sumažinti vagystės tikimybę.

Tam tikrose situacijose, kai, tarkim, aplink saugomų stovėjimo aikštelių nėra ir pasibaigia vairuotojo darbo laikas, saugomos stovėjimo aikštelės suradimas gali būti sudėtingas. Todėl, siekiant padėti vairuotojams ieškoti saugių stovėjimo aikštelių ir tinkamai laikytis kitų, darbo ir poilsio laiko režimą reglamentuojančių taisyklių, Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) kartu su Tarptautiniu transporto forumu (TTF) sukūrė sistemą „TRANSPark“ – internetu veikiančią programą, kuri nustato transporto priemonės buvimo vietą ir pagal ją suranda arčiausiai esančias saugias stovėjimo aikšteles. Šioje sistemoje aikštelės reitinguojamos pagal jų saugumo lygį, žymimą spynos simboliu. Kuo aukštesnis stovėjimo aikštelės saugumo lygis, tuo daugiau spynos simbolių pažymėta, daugiausia gali būti pažymėti penki spynos simboliai.

Vienas spynos simbolis reiškia, kad aikštelė pažymėta atitinkamais kelio ženklais, apšviesta, lengvai prieinama. Du spynos simboliai reiškia, jog stovėjimo aikštelė yra aptverta arba stebima vaizdo kameromis, aikštelės darbuotojai reguliariai tikrina aikštelės saugumą. Trys spynos simboliai reiškia, jog stovėjimo aikštelė yra aptverta ir stebima vaizdo kameromis, taip pat į aikštelės teritoriją gali patekti tik jos naudotojai arba darbuotojai. Keturi spynos simboliai reiškia, kad stovėjimo aikštelės prižiūrėtojai ir darbuotojai yra tinkamai apmokyti, jog užtikrintų saugumą stovėjimo aikštelėje, taip pat transporto priemonės ir vairuotojai yra registruojami. Penki spynos simboliai reiškia, jog aikštelė saugoma visą parą, aikštelėje naudojamos specialios sistemos, kurios saugo nuo įsibrovimo.

Renkantis stovėjimo aikštelę per „TRANSPark“ programą svarbu turėti omenyje ir tai, kas atliko aikštelės saugumo vertinimą. Pirmiausia stovėjimo aikštelės saugumo vertinimą gali atlikti įmonė, turinti teisę vertinti stovėjimo aikštelių saugumą. Būtent toks vertinimas laikomas objektyvesniu, tad vežėjai turėtų teikti prioritetą tokio pobūdžio vertinimui. Antra, stovėjimo aikštelės saugumą gali įvertinti ir pats aikštelės savininkas, paprasčiausiai užpildydamas paraišką internetinėje svetainėje. Akivaizdu, kad aikštelės savininko vertinimas gali būti mažiau objektyvus.

Net ir pasirinkus aukščiausio saugumo lygio aikštelę egzistuoja tam tikra krovinio praradimo rizika, todėl vežėjas turėtų iš anksto numatyti ir įvertinti galimas grėsmes, galinčias kilti vežant krovinį, bei imtis visų įmanomų priemonių krovinio paradimo rizikos veiksniams pašalinti ar krovinio praradimo rizikos laipsniui sumažinti.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) yra išaiškinęs, kad reikalavimas laikytis darbo ir poilsio laiko režimo yra imperatyvus ir jo pažeidimo atveju vežėjo veiksmai galėtų būti prilyginami tyčiniams CMR konvencijos 29 straipsnio prasme. Tai reiškia, kad vairuotojui negali būti tiesiog nurodoma sustoti saugumo kriterijus atitinkančioje stovėjimo aikštelėje, nes tam tikrais atvejais tokios aikštelės aplinkui gali tiesiog nebūti. Vienoje iš bylų LAT nurodė, kad reikalauti iš vairuotojo sustoti tik saugumo reikalavimus atitinkančioje aikštelėje nėra realu, protinga, sąžininga ir proporcinga, kai iš anksto vairuotojui nėra duodamos nuorodos į konkrečias stovėjimo aikšteles. Kitaip tariant, prieš pradedant maršrutą transporto įmonė turi vairuotojui nurodyti konkrečias aikšteles, kur jis turėtų sustoti. Tokios stovėjimo aikštelės turi būti pasirenkamos atsakingai bei protingai, atsižvelgiant į darbo ir poilsio laiko režimą. „TRANSPark“ programos naudojimas ir turėtų padėti pasirinkti tinkamą stovėjimo aikštelę, planuoti sustojimo poilsiui, transportavimo maršrutą.

Jei krovinys pavagiamas iš pakankamai saugios stovėjimo aikštelės, toks aikštelės pasirinkimas gali lemti, kad atlygintinos žalos dydis bus ribojamas arba, priklausomai nuo aikštelės saugumo lygio, vežėjas bus atleistas nuo atsakomybės. Aikštelės, pasižyminčios itin aukštu saugumo lygiu, pasirinkimas galėtų būti vertinamas kaip aplinkybė, jog vežėjas buvo maksimaliai atsargus ir rūpestingas bei buvo ėmęsis visų įmanomų saugumo priemonių realioms ir veiksmingoms kliūtims neteisėtam jo vežamo krovinio užvaldymui sudaryti.

Apibendrinant galima teigti, kad iš anksto kelionės maršruto planavimas, saugios stovėjimo aikštelės pasirinkimas gali apsaugoti transporto priemonę bei krovinį nuo praradimo, o krovinio vagystės atveju rūpestingas aikštelės pasirinkimas gali padėti vežėjui išvengti atsakomybės už krovinio praradimą arba ją apriboti tuo pagrindu, kad vežėjas padarė viską, ką galėjo tokiomis aplinkybėmis padaryti būdamas itin atsargus ir rūpestingas.

Žymos: , ,

Šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisė

Šeimos ir paveldėjimo teisė apima vedybų, skyrybų, santuokoje įgyto turto padalijimo ir santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartis bei klausimus dėl mirusio asmens palikto turto paveldėjimo. Mes padedame paruošti, sudaryti ir įregistruoti tokias sutartis. Konsultuojame savo klientus visais šeimos ir paveldėjimo teisės klausimais. Kokiais šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisės klausimais suteiksime jums konsultacijas? Planuojant sudaryti santuoką […]

Plačiau

Ne laiku išduotos tachografo kortelės – ar galima gauti kompensaciją?

Advokatas Mindaugas Šimkūnas su žurnalistu Vadim Volovoj kalbėjosi apie situaciją, kai 2023 m. dėl Lietuvos transporto saugos administracijos uždelsimo išduoti naujos kartos tachografo korteles Lietuvos vežėjai galėjo patirti nuostolių, kas tokius nuostolius galėtų sudaryti, kaip juos apskaičiuoti, taip pat kam ir kokiu būdu būtų galima pareikšti reikalavimus dėl tokių nuostolių atlyginimo. Kviečiame susipažinti su Lietuvos vežėjų sąjungos inetnetinėje svetainėje https://vezejas.eu patalpintu straipsniu šia tema.

Plačiau

Nupirkote naudotą transporto priemonę ir pastebėjote, kad ji turi defektų? Sužinokite, ko galite reikalauti iš pardavėjo

Ar privaloma pirkėjui prieš įsigyjant naudotą transporto priemonę patikrinti jos techninę būklę (kokybę)? Yra situacijų, kai pardavęs netinkamos kokybės transporto priemonę, pardavėjas nėra atsakingas už jos defektus. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pareigą perduoti tinkamą prekę nevykdymo, jeigu įrodo, kad sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tai, jog daiktai neatitinka sutarties ar įprastų reikalavimų.

Plačiau
Žemėlapis