Dėl stovėjimo aikštelių saugumo

Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad vežėjas turi imtis visų reikiamų priemonių kroviniui išsaugoti, be kita ko, ir pasirinkti saugią vietą sustoti. Dažnu atveju transporto priemonės palikimas neaptvertoje, nesaugomoje, blogai apšviestoje aikštelėje gali lemti, jog transporto priemonė bus apvogta. Kaip nurodoma TAPA (angl. Transport Asset Protection Association) tyrimo dokumente, vien 2018 m. kovo mėn. buvo užregistruotos 161 transportuojamų krovinių vagystės visoje Europoje. Dauguma vagysčių – net 74 proc. – įvykdytos, kai transporto priemonės buvo paliekamos nesaugomose stovėjimo aikštelėse. Tad akivaizdu, jog saugomos stovėjimo aikštelės pasirinkimas gali padėti sumažinti vagystės tikimybę.

Tam tikrose situacijose, kai, tarkim, aplink saugomų stovėjimo aikštelių nėra ir pasibaigia vairuotojo darbo laikas, saugomos stovėjimo aikštelės suradimas gali būti sudėtingas. Todėl, siekiant padėti vairuotojams ieškoti saugių stovėjimo aikštelių ir tinkamai laikytis kitų, darbo ir poilsio laiko režimą reglamentuojančių taisyklių, Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) kartu su Tarptautiniu transporto forumu (TTF) sukūrė sistemą „TRANSPark“ – internetu veikiančią programą, kuri nustato transporto priemonės buvimo vietą ir pagal ją suranda arčiausiai esančias saugias stovėjimo aikšteles. Šioje sistemoje aikštelės reitinguojamos pagal jų saugumo lygį, žymimą spynos simboliu. Kuo aukštesnis stovėjimo aikštelės saugumo lygis, tuo daugiau spynos simbolių pažymėta, daugiausia gali būti pažymėti penki spynos simboliai.

Vienas spynos simbolis reiškia, kad aikštelė pažymėta atitinkamais kelio ženklais, apšviesta, lengvai prieinama. Du spynos simboliai reiškia, jog stovėjimo aikštelė yra aptverta arba stebima vaizdo kameromis, aikštelės darbuotojai reguliariai tikrina aikštelės saugumą. Trys spynos simboliai reiškia, jog stovėjimo aikštelė yra aptverta ir stebima vaizdo kameromis, taip pat į aikštelės teritoriją gali patekti tik jos naudotojai arba darbuotojai. Keturi spynos simboliai reiškia, kad stovėjimo aikštelės prižiūrėtojai ir darbuotojai yra tinkamai apmokyti, jog užtikrintų saugumą stovėjimo aikštelėje, taip pat transporto priemonės ir vairuotojai yra registruojami. Penki spynos simboliai reiškia, jog aikštelė saugoma visą parą, aikštelėje naudojamos specialios sistemos, kurios saugo nuo įsibrovimo.

Renkantis stovėjimo aikštelę per „TRANSPark“ programą svarbu turėti omenyje ir tai, kas atliko aikštelės saugumo vertinimą. Pirmiausia stovėjimo aikštelės saugumo vertinimą gali atlikti įmonė, turinti teisę vertinti stovėjimo aikštelių saugumą. Būtent toks vertinimas laikomas objektyvesniu, tad vežėjai turėtų teikti prioritetą tokio pobūdžio vertinimui. Antra, stovėjimo aikštelės saugumą gali įvertinti ir pats aikštelės savininkas, paprasčiausiai užpildydamas paraišką internetinėje svetainėje. Akivaizdu, kad aikštelės savininko vertinimas gali būti mažiau objektyvus.

Net ir pasirinkus aukščiausio saugumo lygio aikštelę egzistuoja tam tikra krovinio praradimo rizika, todėl vežėjas turėtų iš anksto numatyti ir įvertinti galimas grėsmes, galinčias kilti vežant krovinį, bei imtis visų įmanomų priemonių krovinio paradimo rizikos veiksniams pašalinti ar krovinio praradimo rizikos laipsniui sumažinti.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) yra išaiškinęs, kad reikalavimas laikytis darbo ir poilsio laiko režimo yra imperatyvus ir jo pažeidimo atveju vežėjo veiksmai galėtų būti prilyginami tyčiniams CMR konvencijos 29 straipsnio prasme. Tai reiškia, kad vairuotojui negali būti tiesiog nurodoma sustoti saugumo kriterijus atitinkančioje stovėjimo aikštelėje, nes tam tikrais atvejais tokios aikštelės aplinkui gali tiesiog nebūti. Vienoje iš bylų LAT nurodė, kad reikalauti iš vairuotojo sustoti tik saugumo reikalavimus atitinkančioje aikštelėje nėra realu, protinga, sąžininga ir proporcinga, kai iš anksto vairuotojui nėra duodamos nuorodos į konkrečias stovėjimo aikšteles. Kitaip tariant, prieš pradedant maršrutą transporto įmonė turi vairuotojui nurodyti konkrečias aikšteles, kur jis turėtų sustoti. Tokios stovėjimo aikštelės turi būti pasirenkamos atsakingai bei protingai, atsižvelgiant į darbo ir poilsio laiko režimą. „TRANSPark“ programos naudojimas ir turėtų padėti pasirinkti tinkamą stovėjimo aikštelę, planuoti sustojimo poilsiui, transportavimo maršrutą.

Jei krovinys pavagiamas iš pakankamai saugios stovėjimo aikštelės, toks aikštelės pasirinkimas gali lemti, kad atlygintinos žalos dydis bus ribojamas arba, priklausomai nuo aikštelės saugumo lygio, vežėjas bus atleistas nuo atsakomybės. Aikštelės, pasižyminčios itin aukštu saugumo lygiu, pasirinkimas galėtų būti vertinamas kaip aplinkybė, jog vežėjas buvo maksimaliai atsargus ir rūpestingas bei buvo ėmęsis visų įmanomų saugumo priemonių realioms ir veiksmingoms kliūtims neteisėtam jo vežamo krovinio užvaldymui sudaryti.

Apibendrinant galima teigti, kad iš anksto kelionės maršruto planavimas, saugios stovėjimo aikštelės pasirinkimas gali apsaugoti transporto priemonę bei krovinį nuo praradimo, o krovinio vagystės atveju rūpestingas aikštelės pasirinkimas gali padėti vežėjui išvengti atsakomybės už krovinio praradimą arba ją apriboti tuo pagrindu, kad vežėjas padarė viską, ką galėjo tokiomis aplinkybėmis padaryti būdamas itin atsargus ir rūpestingas.

Žymos: , ,

Vekselis – vežėjo atsiskaitymo garantija sunkmečiu

Lietuvos vežėjams vis labiau nerimaujant, kad COVID-19 pasekmės jų verslui bus dar liūdnesnės nei buvusios 2008–2010 m. ekonominės krizės metu, ir baiminantis, kad net ir laiku pristačius krovinį į iškrovimo vietą užsakovas finansiškai nebus pajėgus atsiskaityti už suteiktas vežimo paslaugas, Advokatų kontoros VERUM teisininkai siūlo iš anksto, dar prieš sudarant vežimo sutartį, įvertinti užsakovo finansines […]

Plačiau

Draudimo netikėtumai: kodėl draudikai neatlygina darbo funkciją atliekančios transporto priemonės padarytų nuostolių?

Asmuo, kuriam priklausanti transporto priemonė veikia darbo režimu, nėra apsaugotas nei nuo žalos atlyginimo trečiajam asmeniui (pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą), nei nuo patirtų nuostolių atlyginimo darbo režimu veikiančiai transporto priemonei (pagal KASKO draudimą).

Plačiau

Atsisakymas iškelti fizinio asmens bankroto bylą

Teismas atsisako iškelti nesąžiningo fizinio asmens bankroto bylą pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą dviem atvejais – jeigu pareiškėjas tapo nemokus dėl CK6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, kurių sudaryti jis neprivalėjo, arba jeigu nustatomi kitokie jo veiksmai, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais.

Plačiau
Žemėlapis