Dienpinigių mokėjimo pasikeitimai

Svarbūs pasikeitimai vežėjams ir tolimųjų reisų vairuotojams – dėl mažesnių nei 100% dienpinigių būtina susitarti kolektyvinėje sutartyje, o jei jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte. Anksčiau dėl mažesnių dienpinigių paprastai būdavo susitariama darbo sutartyje, tačiau dabar taip daryti nebegalima.

Nors pasikeitimai įsigaliojo 2022 metų liepos mėnesį, tačiau vis dar pastebime, kad ne visi vežėjai atliko reikiamus pakeitimus. Jeigu įmonė neatliko reikiamų pakeitimų, kilus ginčui darbuotojas galėtų prisiteisti 100% dienpinigių. Per ilgą laikotarpį dienpinigių skirtumas sudarytų visai nemažą sumą, ypač tais atvejais, kai tolimųjų reisų vairuotojui mokama tik 50% dienpinigių (dažnas atvejis Lietuvoje).

Kaip tokia situacija atrodo praktiškai? Vairuotojas išeina iš darbo ir kreipiasi į darbo ginčų komisiją reikalaudamas priteisti dienpinigių skirtumą. Darbdavys  argumentuoja, kad dėl mažesnių dienpinigių šalys susitarė darbo sutartyje. Darbo ginčų komisija nurodo, kad nuo 2022 metų liepos mėnesio dėl mažesnių dienpinigių susitarti darbo sutartyje negalima. Jeigu darbo ginčų komisija nustato, kad darbdavys nėra priėmęs kolektyvinės sutarties ar vietinio norminio teisės akto, kuriame būtų numatyti mažesni dienpinigių dydžiai, priimamas sprendimas priteisti darbuotojui dienpinigių skirtumą.

Norėdamas išvengti aptartos situacijos darbdavys privalo sudaryti kolektyvinę sutartį arba vietinį norminį teisės aktą, kuriame būtų nurodyti mažesni dienpinigių dydžiai. Svarbu tai, kad dienpinigių dydžiai turi būti diferencijuojami pagal objektyvius kriterijus, taip užtikrinant lygias teises visiems vairuotojams. Tai reiškia, kad darbdaviui neužtenka nurodyti, jog dienpinigių dydis mažinamas, reikia dar pagrįsti ir priežastis, kodėl mažinamas.

LR Vyriausybės nutarime nėra detalizuojama pagal kokius konkrečius objektyvius kriterijus diferencijuojami dienpinigių dydžiai, tačiau keletą idėjų pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:

  • valstybė, į kurią komandiruojamas darbuotojas;
  • tarptautinio pervežimo rūšis;
  • krovinio pobūdis;
  • komandiravimo trukmė;
  • ekonominės veiklos sezoniškumas ir pan.

Jeigu darbdavys mažesnius dienpinigių dydžius nustato vietiniame norminiame teisės akte, darbuotojai su juo turi būti supažindinti raštu. Tinkamu pateikimu raštu galėtų būti laikomi ir tie atvejai, kai duomenys perduodami elektroniniu paštu ar mobiliaisiais įrenginiais, tačiau tokiu atveju reikia užtikrinti, jog būtų įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją ir gavėją, pateikimo faktą ir laiką. Siekiant išvengti ginčų dėl įrodinėjimo, rekomenduojama darbuotoją su vietiniu norminiu teisės aktu supažindinti gyvai, darbuotojui pasirašant.

Žymos: , , ,

Ne laiku išduotos tachografo kortelės – ar galima gauti kompensaciją?

Advokatas Mindaugas Šimkūnas su žurnalistu Vadim Volovoj kalbėjosi apie situaciją, kai 2023 m. dėl Lietuvos transporto saugos administracijos uždelsimo išduoti naujos kartos tachografo korteles Lietuvos vežėjai galėjo patirti nuostolių, kas tokius nuostolius galėtų sudaryti, kaip juos apskaičiuoti, taip pat kam ir kokiu būdu būtų galima pareikšti reikalavimus dėl tokių nuostolių atlyginimo. Kviečiame susipažinti su Lietuvos vežėjų sąjungos inetnetinėje svetainėje https://vezejas.eu patalpintu straipsniu šia tema.

Plačiau

Nupirkote naudotą transporto priemonę ir pastebėjote, kad ji turi defektų? Sužinokite, ko galite reikalauti iš pardavėjo

Ar privaloma pirkėjui prieš įsigyjant naudotą transporto priemonę patikrinti jos techninę būklę (kokybę)? Yra situacijų, kai pardavęs netinkamos kokybės transporto priemonę, pardavėjas nėra atsakingas už jos defektus. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pareigą perduoti tinkamą prekę nevykdymo, jeigu įrodo, kad sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tai, jog daiktai neatitinka sutarties ar įprastų reikalavimų.

Plačiau

Dienpinigių mokėjimo pasikeitimai

Dėl mažesnių nei 100% dienpinigių būtina susitarti kolektyvinėje sutartyje, o jei jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte. Darbo sutartyje susitarti nebegalima.

Plačiau
Žemėlapis