Mindaugas Šimkūnas
Vadovaujantis partneris, advokatas

mindaugas-4901-ilga

Išsilavinimas

1990 m. Vilniaus universitete suteiktas teisės magistro laipsnis

Profesinė veikla

1995 m. Teisingumo ministerijos išduota licencija verstis teisininko praktika
2000 m. balandžio 7 d. Lietuvos advokatūroje įregistruota Advokato Mindaugo Šimkūno kontora
2014 m. vadovaujantis partneris Advokato Mindaugo Šimkūno ir partnerių kontoroje VERUM

Praktikos sritys

Transporto teisė, įmonių ir komercinė teisė, nekilnojamojo turto teisė, darbo teisė, šeimos ir paveldėjimo teisė. Praktikuoja ir kitose srityse.

Kalbos

Lietuvių k., rusų k.

Patirtis:
 • Sėkmingai atstovavo Klientą (buvusį įmonės darbuotą) byloje dėl neteisėto atleidimo iš darbo. Darbo byla baigėsi Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu, darbuotojui priteisiant daugiau nei 150 tūkst. EUR kompensaciją.
 • 2019 m. vedė mokymuklubas.lt organizuojamą seminarą tema "Krovinių vežimo sutartys 2019-2020: sudarymas, vykdymas, atsakomybė ir CMR konvencija".
 • Administraciniame teisme laimėta byla prieš valstybės įmonę dėl darbuotojo atžvilgiu priimto įsakymo panaikinti jam teisę susipažinti ir dirbti su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, dėl ko su darbuotoju buvo nutraukta darbo sutartis. Antrą kartą apeliacine tvarka bylą nagrinėjusią teisėjų kolegiją pavyko įtikinti, jog skundžiamas individualus administracinis aktas pripažinti darbuotoją nepatikimu, nelojaliu Lietuvos Respublikai priimtas neatlikus jokio tyrimo; jog atsakingų darbuotojų išvados apie buvusio kolegos nepatikimumą ir nelojalumą, taigi ir pavojų šiam patikėtos įslaptintos informacijos atskleidimui, padarytos neteisingai įvertinus turimus duomenis, taip pat vertinus subjektyvius, neturinčius objektyvaus pagrindo duomenis.
 • 2017.11.29 Vilniaus Gedimino technikos universitete Transporto inžinerijos fakultete skaitė pranešimą tema „Vežėjų ir ekspeditorių teisių apsauga gabenant krovinius keliais“.
  • Atstovavo transporto ekspedicinės įmonės vadovą administracinio nusižengimo byloje dėl jam pateiktų kaltinimų savavaldžiavimo byloje. Ekspedicinė įmonė buvo sulaikiusi siuntėjo krovinį tol kol siuntėjas atsiskaitys už ankstesnius pervežimus. Siuntėjas apkaltino ekspedicinės įmonės vadovą teisėsaugai dėl to, kad šis neva savavaliavo sulaikydamas krovinį. Sėkmingo atstovavimo dėka ekspedicinės įmonės vadovui kaltinimai dėl savavaldžiavimo buvo atmesti, įrodžius, kad ekspedicinė įmonė teisėtai pasinaudojo krovinio sulaikymo teise.
  • Tiekimo grandinės ir logistikos Vadovų klubo 2017-10-18 konferencijoje skaitė pranešimą tema „Vežėjų ir ekspeditorių teisių apsauga gabenant krovinius keliais“.
  • Konsultavo statybinę bendrovę apskaičiuojant ir įvertinant buvusio bendrovės vadovo įmonei padarytą žalą, įrodant buvusio vadovo neteisėtus veiksmus; padėjo statybinei bendrovei taikiai susitarti su buvusiu vadovu įskaitant išmokėtinas sumas į apskaičiuotų buvusio vadovo padarytų nuostolių sumą ir nutraukti darbo sutartį šalių sutarimu.
  • Sėkmingai atstovavo Kliento interesams užkertant kelią buvusiam ekspedicinės bendrovės savininkui ir vadovui išsikelti fizinio asmens bankroto bylą, įrodant bendrovės savininko ir vadovo nesąžiningumą nesiimant pastangų atsiskaityti su kreditoriais.
  • Apeliacinėje instancijoje sėkmingai atstovavo Klientą priteisiant iš ekspedicinės bendrovės sutartyje nustatytas netesybas už nekonkuravimo sąlygos pažeidimą, nors pirmosios instancijos teismas sutartinę baudą buvo nepagrįstai žymiai sumažinęs.
  • 2017 m. įvykusiame Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos "Lineka" XXV Kongrese išrinktas Prezidiumo nariu trejų metų kadencijai.
  • Sėkmingai atstovavo Lietuvos ekspedicinę įmonę ir tarpininkavo sudarant taikos sutartį byloje dėl 540.000,00 EUR žalos priteisimo.
  • Skaitė pranešimą 2016-05-18 vykusioje "TransBaltica 2016" konferencijoje tema "Naujosios Lietuvos ekspeditorių bendrosios ekspedijavimo sąlygos (pagal NSAB 2015): ką reikia žinoti verslui?"
  • Sėkmingai atstovavo Rusijos Federacijos bendroves tabako gaminių kontrobandos bylose prieš Lietuvos Respublikos Muitinę - įtikino teismą nekonfiskuoti vilkikų su puspriekabėmis, o grąžinti šiuos jų teisėtiems savininkams.
  • Prisidėjo rengiant Lietuvos ekspeditorių bendrąsias ekspedijavimo sąlygas (LEBES) ir patvirtinant jas Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos "Lineka" kongrese.
  • Konsultavo tarptautinei transporto ir ekspedijavimo įmonių grupei priklausančios dukterinės įmonės Lietuvoje vadovą dėl įmonės akcijų išpirkimo, išlaikant įmonės turimą ekspedijavimo verslo rinkos dalį bei strateginio verslo partnerio statusą, atstovavo derybose, rengė su verslo perleidimu susijusių dokumentų projektus.
  • Sėkmingai atstovavo Lietuvos ekspedicinę įmonę teisminiame ginče prieš krovinio siuntėją dėl užmokesčio už krovinių ekspedijavimą geležinkelių transportu bei nuostolių, kilusių dėl informacijos ekspeditoriui nepateikimo ir netinkamo ekspeditoriaus instrukcijų vykdymo, priteisimo.
  • Atstovavo Lietuvos logistikos bendrovę dėl krovinio sulaikymo, santykiuose su siuntėju – Italijos ekspedicine bendrove, bei Lietuvos teisėsaugos institucijose, pagal tos pačios ekspedicinės bendrovės pareiškimą. Sėkmingo atstovavimo ir derybų dėka Italijos užsakovas visiškai atsiskaitė su klientu.
  • Iškėlė bankroto bylą vienai žinomai ir ilgai rinkoje veikusiai skolų išieškojimo įmonei, kuri grasino iškelti bankrotą Advokatų kontoros VERUM klientui.
  • Konsultavo Lietuvos ekspedicinę bendrovę ir atstovavo ją derybose su Latvijos krovinių vežėju dėl sulaikyto krovinio. Krovinys buvo pristatytas gavėjui įrodžius, jog užmokesčio mokėjimo terminai dar nesuėję.
  • Keliose teismo instancijose atstovavo vežėją dėl itin didelės užmokesčio už krovinių vežimą sumos priteisimo iš ekspeditoriaus, šiam sulaikius mokėjimus dėl neva patirtų nuostolių sugadinus gabentą krovinį.
  • Bankroto byloje sėkmingai atstovavo kreditorių interesus – įpareigojo bankroto administratorių pareikšti ieškinį teisme dėl bankrutuojančios įmonės vienintelio turto – metalo apdirbimo įrangos – perleidimo vienam iš kreditorių pripažinimo negaliojančiu. Iš restitucijos tvarka grąžintos įrangos didžiąja dalimi buvo padengti kitų kreditorių finansiniai reikalavimai.
  • Teismine tvarka padėjo pripažinti skolininko individualios įmonės turto dovanojimo sutartį įmonės savininko artimiesiems negaliojančia; organizavo kliento turtinių reikalavimų patenkinimą iš restitucijos tvarka sugrąžinto skolininkui turto.
  • Rengė procesinius dokumentus ir sėkmingai atstovavo klientą arbitražo teisme Lietuvoje prieš Italijos krovinių ekspedicinę įmonę dėl užmokesčio už krovinių gabenimo paslaugas pagal ilgalaikę ekspedijavimo sutartį priteisimo.
  • Klientui, valdančiam prekybos centrą, padėjo prisiteisti 10 mėnesių dydžio patalpų nuompinigius. Sekančiame teismo procese padėjo iškelti bankroto bylą nemokiam buvusiam nuomininkui, vėliau - pripažinti bankrutavusio nuomininko turto perleidimo valdybos nariui sutartį negaliojančia ir kreditoriaus (kliento) reikalavimų patenkinimą iš sugrąžinto turto.
  • Teismo byloje įrodė, kad klientui - buvusiam individualios įmonės savininkui - kreditorių pareikšti reikalavimai dėl individualios įmonės neįvykdytų įsipareigojimų įvykdymo (skolos apmokėjimo) – nepagrįsti. Ginčo suma ~ 25 tūkst. LTL.
  • Rengė procesinius dokumentus, konsultavo dėl įrodymų rinkimo bei atstovavo techninių detalių tiekėją civilinėje byloje dėl žalos, padarytos užliejus sandėliavimo patalpas ir prekes vandeniu avarijos metu atlyginimo, padėjo klientui palankiomis sąlygomis sudaryti taikos sutartį. Ginčo suma ~ 60 tūkst. LTL.
  • Atstovavo klientą (kreditorių) derybose su laiduotoju dėl skolos grąžinimo, padėjo klientui palankiomis sąlygomis sudaryti taikų susitarimą, organizavo taikos sutarties įgyvendinimą iki visiško 400 tūkst. LTL skolos sugrąžinimo.
  • Keliose teismo instancijose atstovavo šaldymo įrangos tiekėją byloje dėl šaldymo įrangos, už kurią skolininkas nebuvo atsiskaitęs, įkeitimo bankui sandorio pripažinimo negaliojančiu. Teismo sprendimu ~ 220 tūkst. LTL vertės įrangą buvo grąžinta Klientui.
  • Teisme sėkmingai atstovavo darbuotoją – įmonės vadovą, su kuriuo nebuvo sudaryta darbo sutartis. Byloje įrodytas kliento darbo užmokesčio tikrasis dydis, pasiektas jo reikalavimų patenkinimas (Ginčo suma ~ 50 tūkst. LTL).
  • Transporto ekspedicinei bendrovei rengė komercinių paslapčių (konfidencialios informacijos) apsaugos bei nekonkuravimo sutartį su vadovaujančiais įmonės darbuotojais, komercinių paslapčių sąrašą, konsultavo klientą dėl šių dokumentų pasirašymo.
  • Konsultavo tarptautinę logistikos įmonių grupę ekspedijavimo teisinių santykių klausimais, rengė krovinių ekspedijavimo sutarties projektus, atliko teisinį planuojamų pasirašyti krovinių transportavimo, ekspedijavimo sutarčių įvertinimą, konsultavo įmonių tesės klausimais.
  • Konsultavo Lietuvos transporto įmones bei ekspeditorius „Lisco Gloria“ kelte kilusio gaisro metu praradusius krovinius bei transporto priemones dėl jūrų vežėjo atsakomybės, bendrosios avarijos instituto taikymo, reikalavimų jūrų vežėjo sudarytam ribotos atsakomybės fondui pareiškimo, vežėjų kelių transportu atsakomybės prieš krovinių siuntėjus.
  • Sėkmingai atstovavo bankrutuojančią įmonę prieš buvusį įmonės vadovą dėl įmonei padarytų nuostolių, netinkamai organizavus įmonės veiklą, neperdavus bankroto administratoriui įmonės turto, panaudojus įmonės turtą ne įmonės interesais, priteisimo. Ginčo suma apie 300 tūkst. LTL.
  • Rengė procesinius dokumentus, teisme vedėme bankrutuojančios įmonės bylą prieš buvusį įmonės vadovą dėl kreditorių teises pažeidžiančio sandorio nuginčijimo, restitucijos taikymo, nukreipiant kreditorių išieškojimą į buvusio įmonės vadovo pagal sandorį įgytas pinigines lėšas. Ginčo suma apie 215 tūkst. LTL.
  • Konsultavo metalo apdirbimo gamybos įmonę dėl skolininko vadovo, pavėlavusio įmonei iškelti bankroto bylą, asmeninės atsakomybės. Sėkmingai atstovavo klientą teisminiame procese prieš buvusį skolininko vadovą dėl nuostolių priteisimo (ginčo suma apie 25 tūkst. LTL).
  • Sėkmingai atstovavo iš bankrutuojančios įmonės debitorinį reikalavimą įgijusiam klientui teisminiame procese prieš Lietuvoje veikiantį skandinaviško kapitalo banką, neatsiskaičiusį su bankrutuojančia įmone už atliktus banko filialo pastato statybos darbus. Ginčo suma – apie 0,3 mln. LTL.
  • Konsultavo Lietuvos ekspedicinę įmonę dėl ekspeditoriaus kaip sutartinio vežėjo atsakomybės, atstovavo klientui teisminiame ginče pagal krovinio draudiko subrogacijos būdu įgytą reikalavimą, kurio metu klientui palankiomis sąlygomis buvo sudaryta taikos sutartis.
Daugiau
Mažiau
Rašytos publikacijos:

Šeimos ir sutuoktinio paveldėjimo teisė

Ne laiku išduotos tachografo kortelės – ar galima gauti kompensaciją?

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo užtikrinimas įmonėse

Paveldėjimo teisių perleidimas

Atstovavimas teisme

Atstovavimas teisme

Vykdomos sutarties modifikavimas teismo tvarka

Naujasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymas kreditorius verčia būti budriais

Kaip įsteigti transporto įmonę?

Lietuvos transporto įmonių ir jos vairuotojų teisiniai ginčai: atsakomybė už nelegalių asmenų gabenimą JK

Vairuotojo darbdaviui atlygintina turtinė žala

Saugumo užtikrinimas transporto priemonėje

Dėl stovėjimo aikštelių saugumo

Ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimas

Vairuotojo atsakomybė už jam patikėtos transporto priemonės sugadinimą

Vilkikų vairuotojams, gabenantiems krovinius tarptautiniais maršrutais, mokami dienpinigiai

Užduotys darbdaviams įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui

Krovinio pervežimas tarptautiniais maršrutais: kas turi prisiimti atsakomybę dėl netinkamo pakrovimo?

Naujoji darbo sutartis: šalių susitarimai dėl mokymo išlaidų atlyginimo ir sąlygos dėl nekonkuravimo nutraukus darbo sutartį

Transporto priemonių pardavimo sutarčių specifika

Tyčiai prilyginamo didelio neatsargumo vežėjo sukelto eismo įvykio atveju aiškinimas teismų praktikoje

Skolas teks prisiteisinėti užsienyje

Terminai krovinių vežimo sutartyse ir jų laikymasis

Kas yra atsakingas už ETMK leidimo neturėjimą?

Įteisinta darbuotojų „nuoma“

Fizinio asmens bankrotas – išeitis iš padėties?

Nauja teisminė praktika ginčuose dėl lizingo sutarčių

Dėl baudos už piktnaudžiavimą teise inicijuoti bankroto bylą

Krovinio sulaikymas – kai į vežėjo duris pasibeldžia krovinio savininkas

Dėl Akcinių bendrovių įstatymo pataisų

Transporto įmonių mokestinės aplinkos Lietuvoje apžvalga (2012 m.)

Ieškinio senatis krovinių gabenimo teisiniuose ginčuose

Vežėjų atsakomybę griežtinančių teisės aktų įsigaliojimas

Valdžia paliko turistus gintis vienus

Darbuotojo atsisakymas dirbti

Krovinio sulaikymas

Kaip spręsti krovinių gabenimo dokumentų – krovinio važtaraščio ir vežimo sutarties – rebusus

Kelionės ir mūsų teisės jose

Dėl Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) teisinės galios ir ieškinio senaties terminų

Dėl galimybės tantjemas įtraukti į leistinus atskaitymus

Vežėjai sužinojo, kad gelbėjimas irgi kainuoja

Bylos dėl kontrabandos

Dėl įvykio AB “DFDS LISCO” kelte „Lisco Gloria“

Akcininkų ginčai dėl visuotinių akcininkų nutarimų negaliojimo

Teismų praktika dėl vadovo ir akcininkų atsakomybės

Teismų praktika dėl kontrabandos

Aktuali teismų praktika dėl vežėjo civilinės atsakomybės draudimo

Dėl reikalavimo perleidimo ir reikalavimų įskaitymo

Sutarčių nutraukimas

Įmonių restruktūrizavimas

Akcininkų ginčai

Dėl teismų praktikos neteisėto firmos vardo panaudojimo bylose

Vairuotojo noras pasipelnyti gresia transporto priemonės konfiskacija

Skolų rizikos mažinimo strategija

Dėl naujų Įmonių bankroto įstatymo nuostatų

Ekspedicinės įmonės bankrotas ir kreditorių teisių gynimo būdai

Įskaitymas kaip tarpusavio prievolių pabaiga pagal LR Civilinį kodeksą

Aktualūs Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai

Vežėjo civilinės atsakomybės ribos

Vežimo sutartis: CMR konvencija ar nacionaliniai teisės aktai?

Vežėjų savigyna sulaikant krovinį

Mokymai atsigręžia prieš darbuotoją

Komercinės paslaptys – konkurencinio pranašumo priemonė

Siunčiant krovinį verta pasidomėti vežėjo atsakomybe bei krovinių draudimu

Daugiau
Mažiau

Mindaugas Šimkūnas

Vadovaujantis partneris, advokatas

Transporto teisė, įmonių ir komercinė teisė, darbo teisė, šeimos ir paveldėjimo teisė

Plačiau

Albertas Buta

Partneris, advokatas

Įmonių ir komercinė teisė, transporto teisė, darbo teisė, informacinių technologijų teisė.

Plačiau

Vytautas Griežė

Vadovaujantis teisininkas, advokatas

Baudžiamoji teisė, administracinė teisė, nekilnojamojo turto teisė, įmonių ir komercinė teisė, šeimos teisė ir paveldėjimo teisė

Plačiau
Žemėlapis